Baza firm
Baza firm

Książki dla dzieci

PATRONAT

Współpraca

Zapisz się do naszego newslettera

Atrakcje na weekend (17 – 19.08.2018)

Wydarzenia podlinkowane są do kalendarza, znajdziecie tam szczegóły i kontakt do organizatora.

Piątek (17.08.)

godz. 13.45 – Jak zostać czarodziejem @ Kino Pionier
godz. 15.00 – 15.30 – Zwiedzanie Filharmonii @ Filharmonia

Sobota (18.08.)

godz. 11.00 – Czerwony Kapturek @ Zamek Książąt Pomorskich
godz. 11.00 – 17.00 - Imprezka plenerowa u Królowej Jadwigi @ Tu Centrum.Szczecin
godz. 11.00 – 20.00 - IV edycja Dni Ulicy Zbożowej 2018 @ Stara Rzeźnia
godz. 11.00 – 13.00 – Jarmark Dziecięcy @ Cafe Niebko
godz. 13.45 – Jak zostać czarodziejem @ Kino Pionier

Niedziela (19.08.)

godz. 11.00 – 15.00 – Wielka bitwa balonowa dla Łukasza Berezaka @ Organizator: Dragon Event
godz. 11.00 – 14.30 –  IV edycja Dni Ulicy Zbożowej 2018 @ Stara Rzeźnia
godz. 12.00 – 16.00 – Bazar Fantastyczny @ Exp Pub
godz. 12.00 - Czytanie legend pomorskich – Śpiewający przetak / O błędnym ogniku @ Zamek Książąt Pomorskich
godz. 13.45 - Jak zostać czarodziejem @ Kino Pionier

Atrakcje na weekend (10 -12.08.2018)

Wydarzenia podlinkowane są do kalendarza, znajdziecie tam szczegóły i kontakt do organizatora.

Piątek (10.08.)

godz. 10.00 – 13.00 – Gdzie bije serce miasta? @ Galeria TWORZĘ SIĘ
godz. 10.00 – 11.30 – Warsztaty ceramiczne @ Pracownia Ceramiczna Kermeet
godz. 10.00 – XI Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni Pyromagic 2018, Firefighter Combat Challenge, Polonez Cup Race i Water Show.
godz. 11.00 – 12.30 – Na spotkanie świata! Przygody Małych Podróżników @ Zamek Książąt Pomorskich
godz. 12.00 – 13.30 – Warsztaty ceramiczne @ Pracownia Ceramiczna Kermeet
godz. 16.00 – 16.30 – Zwiedzanie Filharmonii @ Filharmonia

Sobota (11.08.)
godz. 10.00 – XI Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni Pyromagic 2018, Firefighter Combat Challenge, Polonez Cup Race i Water Show.
godz. 10.00 – 12.00 – Pasjowe przetwory @ Pasja Fabryka Talentów
godz. 11.00 – Opowieść o Byczku Fernando @ Zamek Książąt Pomorskich
godz. 11.00 – 14.00 – Różanka Dzieciom @ Różanka
godz. 12.00 – 12.30 – Bitwa Wodna Dzieci kontra Rodzice @ Cafe Niebko
godz. 12.00 – Różany Ogród Sztuki @ Różanka
godz. 14.00 – 18.00 – Wentyl 2018 – Familijny Rajd Rowerowy @ Kobylanka
godz. 15.00 – 22.00 – Water Show Szczecin 2018 @ Wały Chrobrego, trasa zamkowa

Niedziela (12.08.)

godz. 10.00 – 15.00 - Gryfy zachodniopomorskie w rzeźbie artystycznej – wystawa. @ Stowarzyszenie Pogodniak
godz. 10.00 – 18.00 – Otwarcie SkiPark Szczecin @ SkiPark
godz. 11.00 – 16.00 - Tajemniczy Ogród – Galeria TWORZĘ SIĘ! @ Galeria TWORZĘ SIĘ
godz. 12.00 – Czytanie legend pomorskich – Ubogi bednarz z Kołbacza, który osadę Sowno założył / Fałszywa karta @ Zamek Książąt Pomorskich
godz. 12.00 – Różany Ogród Sztuki @ Różanka
godz. 21.00 – 23.45 – Perseidy 2018 – obserwujemy spadające gwiazdy @ Park Kasprowicza (psia polana)

Konkurs fotograficzno – plastyczny „10 Urodziny Szczecin dla Dzieci!”

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie fotograficzno-plastycznym „10 Urodziny Szczecin dla Dzieci!”
Konkurs skierowany jest do rodziców (opiekunów) i dzieci ze Szczecina i okolic, termin nadsyłania prac do 26.08.2018r.
Prace konkursowe należy wykonać w zespole – rodzic (opiekun) plus dziecko (dzieci).
Dzieci mają za zadanie wykonać
dowolną techniką plastyczną liczbę 10. Dorosły wykonuje zdjęcie zrobionej przez dziecko (dzieci) liczby 10, na tle ulubionego miejsca w Szczecinie.
Praca ma nawiązywać tematycznie do „10 urodziny Szczecin dla dzieci” lub do samego Szczecina, ukazując miejsca często odwiedzane przez rodziny
z
dziećmi. Mogą również to być Wasze ulubione miejsca odpoczynku i relaksu. Liczę na kreatywność i pomysłowość!
Przed wysłaniem prac konkursowych
zapoznajcie się z regulaminem!

Regulamin Konkursu FotograficznoPlastycznego pt. „10 urodziny Szczecin dla Dzieci!”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „10 urodziny Szczecin dla Dzieci!” jest „Wachlarz Pomysłów” Jolanta Kowalak (administrator strony szczecindladzieci.net.pl)
2. Uczestnikiem Konkursu jest rodzic (opiekun) dziecka i dziecko/dzieci.
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
4. Konkurs skierowany jest do rodziców (opiekunów) i dzieci ze Szczecina i z województwa zachodniopomorskiego. Odbywa się na zasadach pracy     zespołowej dziecko (dzieci) + dorosły.
5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Regulamin dotyczący prac

1. Zadaniem uczestników jest:
a) wykonanie przez dziecko (dzieci), dowolną techniką plastyczną liczby
10;
b)
następnie dorosły wykonuje zdjęcie zrobionej przez dziecko (dzieci) liczby 10, na tle ulubionego miejsca w Szczecinie;
c) nie można wykonywać zdjęć w budynkach,
zdjęcia winny być wykonane w plenerze, przedstawiające piękno naszego miasta.
2. Każdy zespół (rodzic, opiekun plus
dziecko/dzieci) może nadesłać jedną fotografię pracy plastycznej. Dopuszcza się nadsyłanie tylko prac fotograficznych własnego autorstwa tj. rodzica (opiekuna) albo dziecka, wykonanych metodą tradycyjną (analogową) lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, jednak bez komputerowej ingerencji graficznej.
3. Na zdjęciu nie mogą znajdować się osoby postronne ani autorzy zdjęcia.
4. Praca ma nawiązywać tematycznie do „10 urodziny Szczecin dla dzieci” i do samego Szczecina, ukazując miejsca często odwiedzane przez rodziny z
dziećmi.
5. Zdjęcie musi być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli. Zdjęcie nie może przekroczyć 10MB.

Termin i warunki nadsyłania prac

1. Fotografie należy przesłać drogą elektroniczną na adres kowalak@szczecindladzieci.net.pl  podając w temacie wiadomości „Konkurs Urodziny”, do dnia 26.08.2018r.
2. W treści samej wiadomości należy podać imiona i nazwiska autora pracy plastycznej i fotograficznej, wiek dzieci i nazwę fotografowanego miejsca.
3. Prace nadesłane po terminie, lub bez wymaganych danych o autorach fotografii, nie będą brane pod uwagę.
4. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik (i jednocześnie rodzic/opiekun dziecka nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych), wyraża zgodę, na podanie do wiadomości publicznej danych dziecka oraz swoich
imię, nazwisko i wiek dzieci.
5. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie pracy konkursowej oświadcza, iż:
– jest autorem pracy plastycznej oraz fotografii konkursowej;
– udziela Organizatorowi zgody na nieodpłatne korzystanie z jego pracy konkursowej (udostępnianie na stronie szczecindladzieci.net.pl i na profilu
https://www.facebook.com/Szczecindladzieci/).

Nagrody i wyróżnienia

1. Organizator powołuje Jury Konkursu w składzie:
Jolanta Kowalak
Szczecindladzieci.net.pl;
Natalia Dorabiała z
AjaArtFotografia;
Karolina Magdalena Smolińska-Polom
Fotografia;
Katarzyna Krawiec
KERMEET Pracownia Ceramiczna;
2. Ocena prac przez Jury nastąpi dnia 30.08.2018r.
3. Jury wybierze 10 najlepszych prac, poprzez głosowanie.
Dwie najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone rodzinnymi sesjami fotograficznymi, następne według kolejności punktowej: bon do szkoły pływania (do wykorzystania w semestrze zimowym), wejściówka do pokoju zagadek, warsztatami, voucherami do Cafe Niebko i gadżetami.
4. Kryteria oceniania:
– zgodność z tematyką konkursu;
– technika wykonania pracy plastycznej;
– oryginalność pomysłu.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni 31.08.2018r.
6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie
www.szczecindladzieci.net.pl dn. 31.08.2018r.
7. Termin i miejsce przekazania nagród zostanie podane 31.08.2018r.
8. Nagrodami w konkursie są: sesje fotograficzne, bon do szkoły pływania o wartości 200zł, warsztaty plastyczne, warsztaty ceramiczne, wizyta w pokoju zagadek, vouchery na kawę i lody, gadżety.
9. Fundatorami nagród są:
- AjaArtFotografia;
Karolina Magdalena Smolińska-Polom Fotografia;
Szkoła pływania Water Fun;
Warsztatownia;
Cafe Niebko;
KERMEET Pracownia Ceramiczna ;
– Szczecindladzieci.net.pl

Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu „Wachlarz Pomysłów” Jolanta Kowalak.
3. Organizator Konkursu „Wachlarz Pomysłów” Jolanta Kowalak jednocześnie informuje, iż z chwilą nadesłania prac konkursowych otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z Konkursem „10 urodziny Szczecin dla Dzieci!”.
4. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia.
5. Po zakończeniu konkursu wszystkie Państwa dane z nim związane zostaną usunięte.
6. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami
Administratora danych osobowych, którym jest Organizator Konkursu „Wachlarz Pomysłów” Jolanta Kowalak, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: j.kowalak@wachlarzpomyslow.pl
7. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Administratora Danych, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.

 

 

AjaArtKarolina Smolińskawarsztatownia

 

KERMEET Cafe Niebko38624610_2164809740438252_472377816227250176_n

Atrakcje na weekend (3 – 5.08.2018)

Wydarzenia podlinkowane są do kalendarza, znajdziecie tam szczegóły i kontakt do organizatora.

Piątek (3.08.)

godz. 10.00 – 11.30 – Warsztaty ceramiczne @ Pracownia Ceramiczna Kermeet
godz. 11.00 – 20.30 – XXIV FESTIWAL SŁOWIAN I WIKINGÓW @ Wolin
godz. 12.00 – 13.30 – Warsztaty ceramiczne @ Pracownia Ceramiczna Kermeet
godz. 15.00 - Wakacje Radia Złote Przeboje w Szczecinie! @ Bulwary
godz. 15.00 – 15.30 – Zwiedzanie Filharmonii @ Filharmonia

Sobota (4.08.)

godz. 10.00 – Atrakcje na Bulwarach! @ Bulwary Miejsce Spotkań/Nabrzeże Starówka
godz. 10.00 – 13.00 – Drugi Mierzyński Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy @ Mierzynianka – Obiekt Rekreacyjny
godz. 10.00 – 20.30 – XXIV FESTIWAL SŁOWIAN I WIKINGÓW @ Wolin

godz. 11.00 – O Szewczyku Dratewce @ Zamek Książąt Pomorskich
godz. 11.00 – 14.00 – Różanka Dzieciom @ Różanka
godz. 12.00 – Różany Ogród Sztuki @ Różanka
godz. 14.00 – 15.00 – Interaktywne przedstawienie „O Zosi, która spadła z nieba” @ Cafe Niebko
godz. 17.00 – 17.30 – Bitwa Wodna @ Cafe Niebko
godz. 17.00 – 20.00 – Różankowe potańcówki @ Różanka

Niedziela (5.08.)

godz. 10.00 – Atrakcje na Bulwarach! @ Bulwary Miejsce Spotkań/Nabrzeże Starówka
godz. 10.00 – 18.00 – XXIV FESTIWAL SŁOWIAN I WIKINGÓW @ Wolin
godz. 11.00 – 16.00 – Tajemniczy Ogród – Galeria TWORZĘ SIĘ! @ Galeria TWORZĘ SIĘ
godz. 12.00 – 13.00 - Różany Ogród Sztuki @ Różanka
godz. 12.00 - Czytanie legend pomorskich – Niezwykłe wesele / Odmieniec @ Zamek Książąt Pomorskich
godz. 16.00 – 16.45 – Sensoplastyka – Sierpniowe Sensoparty w ogrodzie! @ Szczecińska Sensoplastyka

Oferta reklamowa!

Beznazwy-1

Atrakcje na weekend (27 – 29.07.2018)

Już niedługo strona w nieco zmienionej szacie graficznej! Moje pracowite wakacje trwają w najlepsze!
Także, kto może niech korzysta z pięknej pogody i odpoczywa!

Piątek 27.07.

godz. 9.00 – 18.00 – Dzień otwarty w Świetlicy Interaktywnej. @ Szczecińska Świetlica Interaktywna
godz. 10.00 – 11.30 – Warsztaty ceramiczne @ Pracownia Ceramiczna Kermeet
godz. 11.00 – 14.00 – Bajeczne Warsztaty w Inku @ INKU Szczeciński Inkubator Kultury
godz. 12.00 – 13.30 – Warsztaty ceramiczne @ Pracownia Ceramiczna Kermeet
godz. 14.00 – 16.00 – Jak to się dzieje? – Zaćmienie Księżyca @ Warsztaty Astronomiczne Szczecin
godz. 16.00 – Program edukacyjny dla dzieci i rodzin towarzyszący wystawie Once Upon a Time – Dawno, dawno temu. Wystawa estońskich ilustracji do baśni braci Grimm @ Zamek Książąt Pomorskich
godz. 21.00 – 1.00 - Spokojnie, to tylko zaćmienie! @ Astronomia Szczecin

Sobota 28.07.

godz. 11.00 – Przygoda Alladyna @ Zamek Książąt Pomorskich
godz. 11.00 – Różanka Dzieciom @ Różanka
godz. 12.00 -14.00 – Rodzinny spacer dźwiękowy/Miejski Plac Zabaw @ Przepraszam Tworzę się.
godz. 16.00 – 18.00 – Wakacyjne Zwiedzanie Muzeum Techniki z Przewodnikiem @ Cafe Niebko
godz. 16.00 - Warsztaty językowo-plastyczne @ MBP filia nr 48
godz. 17.30 – 18.00 – Bitwa Wodna vel Rozbrojenie Upału @ Cafe Niebko
godz. 18.30 – Warsztaty z rzeźbienia gryfów zachodniopomorskich. @ Stowarzyszenie „Pogodniak”

Niedziela 29.07.

godz. 11.00 – 16.00 - Tajemniczy Ogród – Galeria TWORZĘ SIĘ! @ Galeria TWORZĘ SIĘ
godz. 12.00 – Czytanie legend pomorskich – Upiór w Suchej / O rybaku i diable @ Zamek Książąt Pomorskich

Europejska Noc Naukowców 28-29.09.2018r

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zaprasza 28-29.09.2018r na Noc Naukowców!
Noc Naukowców to pokazy, wystawy, eksperymenty, spotkania z naukowcami, konkursy z nagrodami i wspólna zabawa, ekstremalny lot w mobilnym tunelu aerodynamicznym, spektakularny pokaz laserowy.
Na wykłady, pokazy i atrakcje obowiązują zapisy, które ruszają 1 września.
Program na stronie www.nocnaukowcow.zut.edu.pl

Atrakcje na weekend! (20 – 22.07.2018)

Wydarzenia podlinkowane są do kalendarza, znajdziecie tam szczegóły i kontakt do organizatora. Warto sprawdzać strony organizatorów wydarzeń, aby upewnić się czy są jeszcze bilety (wejściówki) na daną atrakcję lub, czy impreza nie została odwołana.

Piątek (20.07.)

godz. 10.00 – 11.30 - Warsztaty ceramiczne @ Pracownia Ceramiczna Kermeet
godz. 11.00 – 21.30 - Jarmark Jakubowy @ plac Katedralny
godz. 12.00 – 13.30 – Warsztaty ceramiczne @ Pracownia Ceramiczna Kermeet
godz. 14.50 – Ratunku, zmniejszyłem rodziców @ Kino Pionier
godz. 16.00 – Program edukacyjny dla dzieci i rodzin towarzyszący wystawie Once Upon a Time – Dawno, dawno temu. Wystawa estońskich ilustracji do baśni braci Grimm @ Zamek Książąt Pomorskich
godz. 17.00 – 22.00 – Środek lata w środku miasta! @ INKU Szczeciński Inkubator Kultury
godz. 18.00 – 20.00 – Warsztaty Break Dance na Bulwarach @ Bulwary Miejsce Spotkań/Nabrzeże Starówka

Sobota (21.07.)

godz. 7.00 – 20.00 – Jarmark Jakubowy @ plac Katedralny
godz. 10.00 – Triathlon Szczecin 2018 @ Szczecin
godz. 11.00 – Miś Jogi o ekologii @ Zamek Książąt Pomorskich
godz. 11.00 – Różanka Dzieciom @ Ogród Różany
godz. 14.50 – Ratunku, zmniejszyłem rodziców @ Kino Pionier
godz. 15.00 – 18.00 – Opowieści z drugiego końca/TAJEMNICZY OGRÓD @ Przepraszam Tworzę się.
godz. 18.30 – Warsztaty z rzeźbienia gryfów zachodniopomorskich. @ Stowarzyszenie „Pogodniak”

Niedziela (22.07.)

godz. 7.30 – 21.00 – Jarmark Jakubowy @ plac Katedralny
godz. 6.00 – Triathlon Szczecin 2018 @ Szczecin
godz. 10.00 – 17.00 – Otwarcie Pałacu Rajkowo @ Pałac Rajkowo, Rajkowo 12
godz. 11.00 – 16.00 – Tajemniczy Ogród – Galeria TWORZĘ SIĘ! @ Galeria TWORZĘ SIĘ
godz. 12.00 – Czytanie legend pomorskich – O okrutnym władcy zbójeckiego zamku / O rusałce z Nowogardna @ Zamek Książąt Pomorskich
godz. 12.00 – 19.00 - II Street Day w Szczecinie – Święto Ulicy Małkowskiego! @ ul. Małkowskiego
godz. 12.00 - Różany Ogród Sztuki @ Ogród Różany
godz. 14.50 – Ratunku, zmniejszyłem rodziców @ Kino Pionier

 

Atrakcje na weekend (13 – 15.07.2018)

Wydarzenia podlinkowane są do kalendarza, znajdziecie tam szczegóły i kontakt do organizatora. Warto sprawdzać strony organizatorów wydarzeń, aby upewnić się czy są jeszcze bilety (wejściówki) na daną atrakcję lub, czy impreza nie została odwołana.

Piątek (13.07.)

Dni Odry i XXIII Flis Odrzański @ Nabrzeże Pasażerskie i Bulwary Piastowskie
godz. 10.00 – 11.30 – Warsztaty ceramiczne @ Pracownia Ceramiczna Kermeet
godz. 12.00 – 13.30 – Warsztaty ceramiczne @ Pracownia Ceramiczna Kermeet
godz. 14.45 – Ratunku, zmniejszyłem rodziców @ Kino Pionier
godz. 16.00 – 17.30 – Na Bosaka. Warsztaty chustowe. @ Park Kasprowicza (psia polana)
godz. 16.00 – Program edukacyjny dla dzieci i rodzin towarzyszący wystawie Once Upon a Time – Dawno, dawno temu. Wystawa estońskich ilustracji do baśni braci Grimm @ Zamek Książąt Pomorskich
godz. 17.00 – Dni Stepnicy @ Gmina Stepnica
godz. 18.00 – 20.00 – Warsztaty Break Dance na Bulwarach @ Bulwary Miejsce Spotkań/Nabrzeże Starówka

Sobota (14.07.)

Dni Odry i XXIII Flis Odrzański @ Nabrzeże Pasażerskie i Bulwary Piastowskie
godz. 11.00 – 19.00 - IV Zlot Zimnowojenny @ Muzeum Zimnej Wojny
godz. 11.00 - Piracka Wyspa @ Zamek Książąt Pomorskich
godz. 11.00 – Różanka Dzieciom @ Różanka
godz. 14.45 – Ratunku, zmniejszyłem rodziców @ Kino Pionier
godz. 17.00 – Występ jednostki reprezentacyjnej Wojska Litewskiego (musztra) oraz występ Orkiestry Litewskich Sił Powietrznych @ Jasne Błonia

Niedziela (15.07.)

Dni Odry i XXIII Flis Odrzański @ Nabrzeże Pasażerskie i Bulwary Piastowskie
godz. 11.00 – 16.00 – Tajemniczy Ogród – Galeria TWORZĘ SIĘ! @ Galeria TWORZĘ SIĘ
godz. 12.00 – Czytanie legend pomorskich – Nocna przygoda drwala Marcina / Złote jezioro @ Zamek Książąt Pomorskich
godz. 14.45 – Ratunku, zmniejszyłem rodziców @ Kino Pionier
godz. 16.00 – 16.45 – Sensoplastyka- Wakacyjne Sensoparty w ogrodzie! @ Szczecińska Sensoplastyka

Dni Odry i XXIII Flis Odrzański (13-15.07.2018)

Podczas Dni Odry przy szczecińskich nabrzeżach przywitamy flisaków, którzy przypłyną do nas ponad 700 km od Gliwic, poprzez Wrocław, Głogów, Kostrzyn nad Odrą, aż do Szczecina.

Tegoroczne święta „Dni Odry” oraz „Flisu Odrzańskiego” zapowiadają się bardzo ciekawie. Rok 2018 jest „Samorządowym Rokiem Rzeki Odry 2018” ,100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stuleciem Ligi Morskiej i Rzecznej. Flis wyruszył z dwóch miejsc: z Koła nad Wartą (Flis Warciański) i z Gliwic (Flis Odrzański), Szczecin będzie portem do którego wpłynie cała Sztafeta Herbowa Flisu nadodrzańskiego i nadwarciańskiego. 14 lipca z pokładu Nawigatora XXI będziemy mogli uroczyście powitać Flis Odrzański z tratwą flisacką na czele, która przypłynie po raz pierwszy w historii Flisu rzeką Wartą.

Przez cały weekend na szczecinian i wszystkich gości czekać będzie wiele atrakcji. W programie m.in. spotkania z Flisakami, którzy zaproszą do zwiedzania tratwy. Nie zabraknie także zwiedzania okrętu Marynarki Wojennej RP i jednostek Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Organizatorzy przygotowali także spływy kajakowe, koncerty szantowo – folkowe oraz koncerty, warsztaty i animacje dla dzieci.

źródło: www.zegluga.szn.pl

Copyright © 2018 Szczecin dla dzieci, Atrakcje, Imprezy, Urodziny, Wydarzenia, dla dzieci, miejsca, informacje dla rodziców, Szczecin - All Rights Reserved
Powered by WordPress & Atahualpa
Grafika: axiommedia.pl