Polecamy

Kwiecień miesiącem autyzmu 2024 / Stowarzyszenie Synergia

  Kolejny rok z rzędu Stowarzyszenie „Synergia” oraz Placówki Terapeutyczne „Dzieńdoberek” zapraszają Państwa na cykl wydarzeń, w ramach obchodów Światowego Miesiąca Autyzmu. Obchody te pn. „Kwiecień miesiącem autyzmu” potrwają cały miesiąc. W ramach w/w cyklu wydarzeń, odbędą się m.in.: bezpłatne webinary oraz spotkania stacjonarne ze specjalistami, poruszające zagadnienia związane z autyzmem, spotkania integracyjne dla dzieci, szkolenia dla uczniów, wolontariuszy a także warsztaty merytoryczne dla nauczycieli. Ponadto, w ramach Obchodów, zostanie przeprowadzona sportowa akcja specjalna #trenujnaniebiesko, w ramach której osoby uprawiające sport (zarówno profesjonalonie jak i amatorsko) będą propagować wiedzę na temat autyzmu.
  Celem głównym w/w Obchodów, jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zaburzeń ze spektrum autyzmu.
  W 2024 roku, wydarzenie otrzymało:
  Patronat Honorowy: Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Prezydenta Miasta Szczecin, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Porozumienia Autyzm-Polska, Międzynarodowej Organizacji Autism Research Institute.
  Patronat medialny: Radio Eska 2, TVP 3 Szczecin
  Projekt otrzymał także wsparcie finansowe ze strony Gminy Miasta Szczecin.
  Obchody te, dedykowane są głównie:
  Rodzicom oraz Opiekunom dzieci przed diagnozą, z diagnozą autyzmu, w tym zespołu Aspergera, Nauczycielom tj. Pedagogom/ Terapeutom/ Fizjoterapeutom/Logopedom, Osobom zainteresowanym, które chcą dowiedzieć się czym jest autyzm.
  W ramach Obchodów, odbędą się wydarzenia prowadzone zarówno w formie online na platformie ZOOM oraz stacjonarnie – w Placówkach „Dzieńdoberek” przy ul. Żubrów 3 w Szczecinie oraz al. Wyzwolenia 70, w Szczecinie.
  Na wszystkie wydarzenia obowiązują wcześniejsze zapisy. Należy śledzić media społecznościowe placówek „Dzieńdoberek” – o każdym wydarzeniu z agendy pojawi się informacja.
  Będą to m.in.:
  webinar z gościem specjalnym: dr n. med. Izabelą Gorzkowską – znaną psychiatrą dziecięcą oraz Michaliną Korzeniewską – pedagogiem specjalnym, analitykiem zachowania BCBA, nauczycielem w szkole Fundacji Scolar, stacjonarne warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez dr n. med. Beatę Rajczyk – psychiatrę dziecięcą, akcja sportowa #trenujnaniebiesko, spotkania ze specjalistami (m.in. z neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej, pedagogiem specjalnym) dla rodziców/opiekunów, którzy dopiero zmierzyli się z otrzymaną diagnozą, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkolenia stacjonarne dla nauczycieli, w trakcie których m.in. psycholog, pedagog specjalny opowie m.in. na co zwracać uwagę w pracy z dzieckiem z diagnozą autyzmu.
  Strony organizatorów:
  www.dziendoberekszczecin.pl oraz www.synergiaszczecin.pl

Newsletter

Dodaj wydarzenie

Wydarzenia