Polecamy

Konkurs – Najlepsze Wakacje w Szczecinie!

  Mały Inżynier zaprasza do udziału w konkursie – Najlepsze Wakacje w Szczecinie!
  Lato tuż-tuż, a wraz z nim czas na wakacje! Szukasz pomysłu na ciekawe i rozwijające spędzenie czasu dla swojego dziecka? Pomóż nam stworzyć temat półkolonii i wygraj atrakcyjne nagrody!
  Szczecindladzieci.net.pl objął patronatem Konkurs – Najlepsze Wakacje w Szczecinie!
  Organizator konkursu – Mały Inżynier / facebook.com/malyinzynier.szczecin

   

  Zasady konkursu:

  1.  Odpowiedz na pytania konkursowe w formularzu
  formularz: https://forms.gle/FNScc4FPSm3NLArw8

  2. Rusz głową i wymyśl temat półkolonii dla dzieci w wieku 5-7 lat lub 8-12 lat, które łączą zabawę z nauką i wartościowo wykorzystują czas dzieci. Temat powinien być oryginalny, kreatywny i angażujący dla dzieci w wybranej grupie wiekowej. Może dotyczyć dziedzin: robotyki, programowania, eksperymentów, chemii, biologii, geografii, technologii.

  Nagrody:

  • Miejsce 1: Voucher na półkolonie  Małego Inżyniera 2024 r. o wartości 300 zł
  • Miejsce 2: Voucher na półkolonie Małego Inżyniera 2024 r. o wartości 200 zł
  • Miejsce 3: Voucher na półkolonie Małego Inżyniera 2024 r. o wartości 100 zł

  Czas trwania konkursu:

  Konkurs trwa do 1 czerwca 2024 r.  Ogłoszenie wyników 16 czerwca 2024 r.

  Dodatkowe informacje:

  · Jury konkursu będzie brało pod uwagę kreatywnośćoryginalność i atrakcyjność zgłoszonych tematów.
  · Zwycięskie tematy zostaną wykorzystane do stworzenia programu półkolonii organizowanych przez Małego Inżyniera
  · Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

  Przykładowe tematy półkolonii:

  · Akademia Detektywów Półkolonia pełna zagadek, łamigłówek i kryminalnych historii.
  · Mały Odkrywca Fascynujące eksperymenty i odkrywanie tajemnic świata nauki.

  Zapraszamy do udziału w konkursie!

  oferta dotyczy półkolonii Małego Inżyniera w Szczecinie

  Kryteria oceny:

  • Oryginalność pomysłu
  • Łączenie zabawy z nauką
  • Wartościowe treści edukacyjne
  • Możliwość realizacji tematu w formie półkolonii
  • Potencjalne zainteresowanie dzieci

  Klauzula RODO
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informuję:
  1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Mały Inżynier z siedzibą w Szczecinie
  2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu:
  – Przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzcy
  – Przekazania nagrody zwycięzcy
  – Publikacji zwycięskiego pomysłu na półkolonie na stronie internetowej organizatora
  – Kontaktowania się z uczestnikami konkursu w celach marketingowych (opcjonalnie)
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  – Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą
  – Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest możliwość przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przekazania mu nagrody
  4. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być podmioty, z którymi administrator współpracuje w zakresie organizacji konkursu, np. firmy kurierskie.
  5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj. do czasu zakończenia konkursu i przekazania nagrody zwycięzcy, oraz w celach marketingowych dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
  Po tym czasie dane zostaną usunięte.
  6. Uczestnicy konkursu mają prawo do:
  – Dostępu do swoich danych osobowych
  – Żądania sprostowania swoich danych osobowych
  – Usunięcia swoich danych osobowych
  – Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  – Sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  – Przenoszenia swoich danych osobowych
  7. W celu skorzystania z powyższych praw uczestnicy konkursu mogą skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: szczecin@malyinzynier.pl
  8. Uczestnicy konkursu mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem RODO.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
  10. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych uczestników konkursu do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  11. Administrator danych osobowych nie stosuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o dane osobowe.
  Dodatkowe informacje:
  – Zgoda na kontakt w celach marketingowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres szczecin@malyinzynier.pl
  – Administrator danych osobowych nie będzie udostępniać danych osobowych uczestników konkursu innym podmiotom w celach marketingowych bez ich wyraźnej zgody.

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia