Polecamy

XX JUBILEUSZOWA EDYCJA PREZENTACJI TANECZNYCH „A TERAZ MY”

  8 marca 2024 r. (piątek) w hali widowiskowo-sportowej NETTO ARENA przy ulicy Szafera w Szczecinie odbędzie się XX JUBILEUSZOWA EDYCJA PREZENTACJI TANECZNYCH „A TERAZ MY”.

  Organizator, Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, do udziału zaprasza zespoły złożone z uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego województwa zachodniopomorskiego. Każdy zespół może zaprezentować tylko 1 układ. Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego szkół i placówek wychowania pozaszkolnego, z województwa zachodniopomorskiego, propagowanie kultury tanecznej,konfrontacja osiągnięć rówieśniczych, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, w tym osób z niepełnosprawnością.

  Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Karty zgłoszeń należy przesłać drogą mailową na adres: palac@palac.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 05.02.2024 r.

  Harmonogram i godziny występów zostaną podane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

  SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE NA STRONIE INTERNETOWEJ:

  https://palac.szczecin.pl/2024/01/xx-jubileuszowe-prezentacje-taneczne-a-teraz-my-2/

Newsletter

Dodaj wydarzenie

Wydarzenia