Polecamy

XV Ogólnopolski konkurs plastyczny „Poezja w obrazach” / Pałac Młodzieży

  Pałac Młodzieży w Szczecinie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat to udziału w konkursie plastycznym, który ma na celu m.in. upowszechnianie czytelnictwa, a szczególnie poezji polskiej, wśród dzieci i młodzieży, prezentację i popularyzację twórczości plastycznej oraz rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości, empatii i skłanianie do refleksji.

  ZASADY UCZESTNICTWA:
  1. Prace powinny być inspirowane twórczością polskich poetów.
  2. Wymagany format prac: A2, A3, grafika: format dowolny.

  Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych uczestników:   7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat,16 – 19 lat

  Termin dostarczania lub nadsyłania prac: 06.05.2024 r. Nie decyduje data stempla pocztowego!

  Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na stronie internetowej Organizatora www.palac.szczecin.pl w dniu 28.05.2024 r. Wystawa prac konkursowych rozpocznie się 11.06.2024 r. w siedzibie Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie.

  WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW W REGULAMINIE NA STRONIE:
  https://palac.szczecin.pl/2024/03/xv-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-poezja-w-obrazach/

Newsletter

Dodaj wydarzenie

Wydarzenia