Polecamy

Odkryj podwórko w Kwartale 40

  W piątkowe późne popołudnie, 1 września, mieszkańcy ulicy Śląskiej i Obrońców Stalingradu wraz ze szczecińskimi animatorami kultury oraz Fundacją Akademii Sztuki będą odkrywać na nowo swoje podwórko. Przygotowane działania artystyczne i warsztatowe są pretekstem do spotkania, zintegrowania mieszkańców oraz okazją do wspólnej zabawy.

  Kwartał 40. Potrzeba łączenia i scalania
  Fundacja Akademii Sztuki rokrocznie organizuje wydarzenia w ramach cyklu „Odkrywamy szczecińskie podwórka” w różnych częściach miastach. Edycja tegoroczna odbędzie się na podwórku położonym na terenie Kwartału 40 (Śląska 49, 51-54; Obrońców Stalingradu 20-21, 23).
  Osiedle Kwartał 40 to kompleks głównie o charakterze mieszkalnym. Podjęta tam inwestycja dotyczyła przede wszystkim renowacji zabudowy historycznej. Część mieszkańców osiedliła się w tej okolicy tuż po wojnie. Sami umownie „dzielą” podwórko na część starą (od strony ul. Obrońców Stalingradu) oraz nową. Podziały dotyczą także innych sfer, np. statusu społecznego mieszkańców i poziomu zamożności. „Powstanie nowego budynku, wpisanego w zabudowę starych kamienic, rodzi potrzebę wspólnotowego działania oraz oswojenia przez mieszkańców przestrzeni na nowo i wzięcie odpowiedzialności za nią” – tłumaczy Monika Szpener, prezes Fundacji Akademii Sztuki.

  Podwórko jak z marzeń
  Fundacja Akademii Sztuki oraz szczecińscy animatorzy kultury przygotowali wydarzenie, które będzie polegało na zaaranżowaniu przyjaznego i neutralnego otoczenia na terenie podwórka mieszczącego się między nowym budynkiem a starymi kamienicami. Ma to być okazją do rozpoczęcia dyskusji na temat kształtowania tej przestrzeni i zaangażowania mieszkańców. „Zrealizowanie tego przedsięwzięcia i zaproszenie do uczestniczenia w nim wszystkich mieszkańców jest szansą na to, że poznając tzw. dobre praktyki, użytkownicy tej przestrzeni będą w przyszłości wychodzić z inicjatywą i podejmować kolejne działania na rzecz integracji sąsiedzkiej oraz dbania o wspólne dobro”. Organizatorzy wydarzenia zapraszają mieszkańców podwórka, użytkowników Kwartału 40 oraz gości do udziału w warsztatach, grach podwórkowych oraz koncercie połączonym z poczęstunkiem.

  Program wydarzenia:
  01.09.2017, podwórko:
  Śląska 49, 51-54; Obrońców Stalingradu 20-21, 23
  17:00-17:30 (zbiórka: altanka obok stołu do ping-ponga)
  wprowadzenie do warsztatów – montaż tras z mieszkańcami / prowadzenie: Paulina Ratajczak, Krzysztof Lubka
  17:30-19:30
  „Mega odbitka” – warsztaty / prowadzenie: Grzegorz Piaseczny
  „Podwórko marzeń” – gra podwórkowa / prowadzenie: Kinga Rabińska
  Spacer „Po Linie” – gra podwórkowa z nagrodami / prowadzenie: Paulina Ratajczak, Krzysiek Lubka
  19:30-21:00
  Koncert zespołu Chango,

  Organizator: Fundacja Akademia Sztuki
  Współorganizacja: Oswajanie Sztuki, Tworzę Się!
  Sponsorzy: EuroAfrica, REMONDIS Szczecin sp. z o.o.

  SPACER „PO LINIE”
  Warsztaty przygotowane przez Paulinę Ratajczak, animatorkę i kuratorkę galerii dla dzieci i młodzieży Tworzę się!, będą miały charakter integracyjny i wielopokoleniowy. Głównym rekwizytem będzie lina mająca moc symbolicznego łączenia, służąca do przeprowadzenia zajęć ruchowych. Lina ta wyznaczy także drogę, po której dorośli będą mogli odkrywać podwórkową przestrzeń widzianą oczami dzieci.
  Podczas działania wykorzystana zostanie lina jako rekwizyt łączący starsze obiekty osiedla z nowymi, powstałymi podczas jego budowy. Lina będzie rozciągnięta wspólnie z młodymi mieszkańcami osiedla Kwartał 40. Uczestnicy akcji poproszeni zostaną o wyznaczenie miejsc dla nich ważnych. Miejsca te znajdą się na trasie wyznaczonej przez linę. Wspólnie z dziećmi wymyślone zostaną proste zadania i zabawy towarzyszące spacerowi „po linie”. Na tak przygotowany niecodzienny spacer zaproszeni będą wszyscy mieszkańcy osiedla, którzy będą mogli lepiej poznać swoje miejsce zamieszkania, odkryć ulubione miejsca dzieci, ich kryjówki oraz towarzyszące im na podwórku gry i zabawy. W ramach akcji, wspólnie z dziećmi, zbudowane zostanie nowe miejsce zabaw – nowe kryjówki.
  Prowadzenie: Paulina Ratajczak, Krzysztof Lubka
  Do przygotowania działania SPACER „PO LINIE” zaproszone są dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat.

  PODWÓRKO MARZEŃ
  Są tacy, którzy marzą o porządku. Innym nie przeszkadza bałagan, byle było bezpiecznie. Jeszcze inni zaś nie wyobrażają sobie życia w mieście bez miejsca dla wszystkich sąsiadów. Podwórko. Kiedyś miejsce spotkań dorosłych i zabaw dzieci. Punkt wymiany opinii i centrum sąsiedzkiego życia. A dziś?
  Wspólnie z młodszymi i starszymi mieszkańcami animatorzy będą szukać odpowiedzi na pytanie: po co sąsiadom podwórko? Z odpowiedzi stworzona zostanie jednodniowa wystawa pt. „Podwórko marzeń” w przestrzeni podwórka właśnie.
  Prowadzenie: Kinga Rabińska, Maria Zychowicz
  Koncepcja: Kinga Rabińska, Ada Krawczak

  MEGA ODBITKA
  Warsztaty ponad podziałami: wspólne tworzenie flagi, herbu, mapy na papierze Tivec. Techniką „bezpiecznego linorytu” (piankorytu) mieszkańcy stworzą wielką flagę miejsca, która zawiśnie w miejscu realizacji. Pojedyncze elementy flagi będą mogły funkcjonować jako lokalne kolorowanki, specyficzne dla podwórka.
  Jest to działanie artystyczne skierowane do wszystkich grup wiekowych. Uczestnicy zapoznają się z techniką wypukłodruku i stworzą własne matryce. Tak powstałe elementy posłużą do wykonania większej kompozycji czyli tak zwanej Eksperymentalnej Mega Odbitki, która zostanie umieszczona w przestrzeni podwórka.
  Prowadzenie: Grzegorz Piaseczny

  Koncert zespół Chango
  CHANGO to czwórka szczecińskich muzyków znanych z występów na największych scenach w kraju i poza jego granicami. Lata doświadczeń zdobytych w wielu zespołach (Łona Webber & The Pimps, K BLEAX, Jan Gałach Band, UKEJE, Big Fat Mama) owocują niezwykle przemyślanym i dopracowanym w najmniejszych szczegółach debiutanckim albumem zatytułowanym „MONO vs. STEREO”.

  ####

  Kontakt do organizatora: Monika Szpener, tel. 504 197 128

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia