Polecamy

Konkurs plastyczny dla dzieci | Szczecin na maseczkach

  Stowarzyszenie Media Dizajn zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. „Szczecin na maseczkach – zaprojektuj swój wzór”. W ramach konkursu zostanie wyłonionych 10 prac, a ich całość lub fragmenty zostaną nadrukowane na tkaninie z których powstaną unikatowe maseczki ochronne dla dzieci.

  Regulamin Konkursu:
  1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Media Dizajn, al. Wojska Polskiego 90, 71-685 Szczecin, biuro@mediadizajn.pl, 91 424 04 64. Partnerem konkursu jest INKU Szczeciński Inkubator Kultury.

  2. Konkurs „Szczecin na maseczkach – zaprojektuj swój wzór” jest przeznaczony dla dzieci w wieku 5-12 lat. Uczestnikiem konkursu może zostać dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny przekaże pracę Organizatorowi konkursu.

  3. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Praca musi zostać wykonana samodzielnie przez dziecko.

  4. Technika wykonania prac dowolna.

  5. Prace wraz z ich tytułem należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia
  o rozdzielczości min. 300 dpi na adres biuro@mediadizajn.pl
  z dopiskiem Konkurs –„Szczecin na maseczkach – zaprojektuj swój wzór”.

  6. Zgłoszona praca powinna być zgodna z tematem konkursu.

  7. Na zgłoszenia czekamy od 6.05-15.05.2020 r. do godziny 18:00.

  8. W Konkursie zostanie wyłonionych 10 prac konkursowych, których całość lub fragmenty zostaną użyte na drukowanej tkaninie. Ogłoszenie wyników nastąpi 18.05.2020 r. na stronie internetowej www.inku.pl

  9. Laureaci otrzymają unikatową, autorską maseczkę ochronną
  z nadrukowaną swoją pracą oraz nagrody książkowe, materiały plastyczne i gadżety INKU Szczecińskiego Inkubatora Kultury.

  10. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane
  na wirtualnej wystawie na stronie internetowej www.inku.pl w czerwcu.

  11. Zgłoszenie udziału pracy dziecko w konkursie przez rodzica lub opiekuna prawnego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na wzięcie udziału przez dziecko w konkursie i przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie imienia i nazwiska dziecka na stronie internetowej Organizatora w celach związanych z konkursem.

  12. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik 1).

  13. Rodzic lub opiekun prawny przekazuję Organizatorowi prawo do bezpłatnego wykorzystania pracy konkursowej dziecka (m.in.: upublicznienie pracy, nadruk pracy na tkaninie, powielanie dowolną techniką, wystawa prac online).

  14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

  15. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Media Dizajn, jako administratora danych osobowych zgodnie z przepisami RODO. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest pod tym linkiem: https://inku.pl/polityka-prywatnosci/

  Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Szczecin na maseczkach
  – maseczki ochronne dla dzieci ze wzorem szczecińskim” w ramach mikroDOTACJI 2020 – „Wsparcie doraźne”. Operatorem mikroDOTACJI jest Fundacja Sektor 3 Szczecin, realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Media Dizajn. Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Szczecin.

  Załączniki dostępne na stronie pod linkiem: https://inku.pl/2020/05/06/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-szczecin-na-maseczkach-zaprojektuj-swoj-wzor/

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia