Polecamy

Konkurs plastyczny "Kartka do św. Mikołaja"/przedłużony do 16.12.2016r.

   Beznazwy-1

  Organizator konkursu

  logo    indeks

  Regulamin
  1. Kartkę do św. Mikołaja należy wysłać w formie zdjęcia lub skanu na adres: konkurs@interglobus.pl z dopiskiem „Kartka do Świętego Mikołaja” lub przynieś bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Interglobus Tour w Szczecin, przy ul. Kolumba 1.
  2. Termin składania prac upływa w dniu 16 grudnia 2016.
  3. Spośród nadesłanych prac wybierzemy po 3 prace w dwóch kategoriach: indywidualnej i szkolnej, zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają jedną z
  nagród:
  a) kategoria indywidualna
  – Nagroda główna: Wyjazd do parku rozrywki w Niemczech dla całej rodziny! (dla 4 os.:2 dorosłe +2 dzieci. Nagroda obejmuje przejazd i bilety wstępu do Heide Parku lub Tropical Island)
  – Druga nagroda: Wycieczka dla 2 os. do Legolandu w Berlinie (dla 1 os. dorosła+dziecko, nagroda obejmuje przejazd w 2 strony oraz bilety wstępu)
  – Trzecia nagroda: darmowe bilety autokarowe do Berlina dla całej rodziny (bilet dwustronny dla 4 os.)
  b) kategoria szkolna
  – Nagroda główna: „Edukacyjna podróż w czasie” wycieczka dla całej klasy do gminy Rewal w programie m.in. wizyta w Multimedialnym Muzeum na Klifie, przejazd kolejką wąskotorową.
  – Druga nagroda: Zajęcia dla całej klasy z animatorem zabaw
  – Trzecia nagroda: Worek słodyczy od św. Mikołaja! Słodka nagroda dla całej klasy!
  4. Akcja ma zasięg regionalny. Miejscem rozpoczynającym i kończącym wycieczkę do Heide Parku lub Tropical Islands jest Szczecin (siedziba B. P. Interglobus Tour,
  ul. Kolumba 1, Szczecin). Przejazd na wycieczkę szkolną, zabawa świąteczna dla dzieci z udziałem animatorów oraz worek słodyczy dla całej klasy może być zrealizowany na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.
  5. B. P. Interglobus Tour skontaktuje się indywidualnie ze zwycięzcami – po opublikowaniu wyników w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji lub przekazania nagrody.
  6. Prace nadesłane w konkursie mogą być publikowane na stronie internetowej i oficjalnym koncie na Facebook organizatora oraz partnerów konkursu (szczecinblog.pl, wszczecinie.pl, Kurier Szczeciński, szczecindladzieci.net.pl).
  7. Gwarantowana realizacja nagród nastąpi w terminie do 6 miesięcy od momentu opublikowania wyników.
  8. Akcja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, poz. 201, nr 1540, ze zm).
  Materiały reklamowo-promocyjne związane z Akcją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  9. Regulamin Akcji będzie dostępny przez czas trwania Akcji na stronie internetowej B. P. Interglobus Tour www.interglobus.pl od dnia jej rozpoczęcia.
  10. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  11. B. P. Interglobus Tour zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia