Polecamy

Konkurs na plakat

  Lubicie Czerwonego Kapturka? Zaprojektujcie plakat do przedstawienia!

  Regulamin konkursu na projekt plakatu
  przedstawienia „Czerwony Kapturek”
  I. Organizator
  Teatr Lalek „Pleciuga”, we współpracy z Książnicą Pomorską w Szczecinie
  II. Cele konkursu
  1. Rozwijanie wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży.
  2. Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży wobec sztuki teatralnej
  i plastycznej.
  3. Popularyzacja twórczości autorów najlepszych prac.
  III. Tematyka konkursu
  1. Wykonanie pracy – projektu plakatu do przedstawienia „Czerwony Kapturek”, którego premiera odbędzie się w maju 2018 roku w Teatrze Lalek „Pleciuga”.
  2. Plakat powinien nawiązywać do treści bajki.
  IV. Czas trwania konkursu
  Od 15 lutego do 31 marca 2018 roku.
  V. Warunki uczestnictwa
  1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
  2. Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika – bez liternictwa.
  3. Format prac – A3 lub A4.
  4. Opis prac na odwrocie: imię i nazwisko autora, numer telefonu do kontaktu z osobą reprezentującą autora oraz jej imię i nazwisko.
  5. Prace należy przesłać lub przynieść osobiście w terminie do 31 marca 2018 pod adres:
      Teatr Lalek „Pleciuga”
      Dział Edukacji, Magdalena Bogusławska
      pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin
      z dopiskiem: Konkurs na plakat do spektaklu „Czerwony Kapturek”
  VI. Ocena prac
  Jury złożone z wybranych twórców realizujących przedstawienie „Czerwony Kapturek”
  i pracowników Teatru Lalek „Pleciuga” dokona wyboru najlepszej pracy oraz przyzna wyróżnienia.
  VII. Nagrody
  Najlepsza praca zostanie wykorzystana jako projekt plakatu przedstawienia „Czerwony Kapturek” w reżyserii Waldemara Wolańskiego (premiera maj 2018).
  Uwagi:
  – wystawa nagrodzonej oraz wyróżnionych prac zostanie przygotowana i udostępniona  widzom w dniu premiery;
  – wybrane prace zostaną wydrukowane w gazetce teatralnej „GABIT”.
  – prace niezgodne z regulaminem nie zostaną ocenione;
  – prace nie będą zwracane;
  – organizatorzy zastrzegają sobie prawo do eksponowania prac na wystawach lub do wykorzystania ich w inny sposób.

  źródło: pleciuga.pl

Newsletter

Dodaj wydarzenie

Wydarzenia