Polecamy

Konkurs fotograficzno – plastyczny „10 Urodziny Szczecin dla Dzieci!”

  Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie fotograficzno-plastycznym „10 Urodziny Szczecin dla Dzieci!”
  Konkurs skierowany jest do rodziców (opiekunów) i dzieci ze Szczecina i okolic, termin nadsyłania prac do 26.08.2018r.
  Prace konkursowe należy wykonać w zespole – rodzic (opiekun) plus dziecko (dzieci).
  Dzieci mają za zadanie wykonać
  dowolną techniką plastyczną liczbę 10. Dorosły wykonuje zdjęcie zrobionej przez dziecko (dzieci) liczby 10, na tle ulubionego miejsca w Szczecinie.
  Praca ma nawiązywać tematycznie do „10 urodziny Szczecin dla dzieci” lub do samego Szczecina, ukazując miejsca często odwiedzane przez rodziny
  z
  dziećmi. Mogą również to być Wasze ulubione miejsca odpoczynku i relaksu. Liczę na kreatywność i pomysłowość!
  Przed wysłaniem prac konkursowych
  zapoznajcie się z regulaminem!

  Regulamin Konkursu FotograficznoPlastycznego pt. „10 urodziny Szczecin dla Dzieci!”

  Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Konkursu „10 urodziny Szczecin dla Dzieci!” jest „Wachlarz Pomysłów” Jolanta Kowalak (administrator strony szczecindladzieci.net.pl)
  2. Uczestnikiem Konkursu jest rodzic (opiekun) dziecka i dziecko/dzieci.
  3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
  4. Konkurs skierowany jest do rodziców (opiekunów) i dzieci ze Szczecina i z województwa zachodniopomorskiego. Odbywa się na zasadach pracy     zespołowej dziecko (dzieci) + dorosły.
  5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
  6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

  Regulamin dotyczący prac

  1. Zadaniem uczestników jest:
  a) wykonanie przez dziecko (dzieci), dowolną techniką plastyczną liczby
  10;
  b)
  następnie dorosły wykonuje zdjęcie zrobionej przez dziecko (dzieci) liczby 10, na tle ulubionego miejsca w Szczecinie;
  c) nie można wykonywać zdjęć w budynkach,
  zdjęcia winny być wykonane w plenerze, przedstawiające piękno naszego miasta.
  2. Każdy zespół (rodzic, opiekun plus
  dziecko/dzieci) może nadesłać jedną fotografię pracy plastycznej. Dopuszcza się nadsyłanie tylko prac fotograficznych własnego autorstwa tj. rodzica (opiekuna) albo dziecka, wykonanych metodą tradycyjną (analogową) lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, jednak bez komputerowej ingerencji graficznej.
  3. Na zdjęciu nie mogą znajdować się osoby postronne ani autorzy zdjęcia.
  4. Praca ma nawiązywać tematycznie do „10 urodziny Szczecin dla dzieci” i do samego Szczecina, ukazując miejsca często odwiedzane przez rodziny z 
  dziećmi.
  5. Zdjęcie musi być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli. Zdjęcie nie może przekroczyć 10MB.

  Termin i warunki nadsyłania prac

  1. Fotografie należy przesłać drogą elektroniczną na adres kowalak@szczecindladzieci.net.pl  podając w temacie wiadomości „Konkurs Urodziny”, do dnia 26.08.2018r.
  2. W treści samej wiadomości należy podać imiona i nazwiska autora pracy plastycznej i fotograficznej, wiek dzieci i nazwę fotografowanego miejsca.
  3. Prace nadesłane po terminie, lub bez wymaganych danych o autorach fotografii, nie będą brane pod uwagę.
  4. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik (i jednocześnie rodzic/opiekun dziecka nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych), wyraża zgodę, na podanie do wiadomości publicznej danych dziecka oraz swoich
  imię, nazwisko i wiek dzieci.
  5. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie pracy konkursowej oświadcza, iż:
  – jest autorem pracy plastycznej oraz fotografii konkursowej;
  – udziela Organizatorowi zgody na nieodpłatne korzystanie z jego pracy konkursowej (udostępnianie na stronie szczecindladzieci.net.pl i na profilu
  https://www.facebook.com/Szczecindladzieci/).

  Nagrody i wyróżnienia

  1. Organizator powołuje Jury Konkursu w składzie:
  Jolanta Kowalak
  Szczecindladzieci.net.pl;
  Natalia Dorabiała z 
  AjaArtFotografia;
  Karolina Magdalena Smolińska-Polom
  Fotografia;
  Katarzyna Krawiec
  KERMEET Pracownia Ceramiczna;
  2. Ocena prac przez Jury nastąpi dnia 30.08.2018r.
  3. Jury wybierze 10 najlepszych prac, poprzez głosowanie.
  Dwie najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone rodzinnymi sesjami fotograficznymi, następne według kolejności punktowej: bon do szkoły pływania (do wykorzystania w semestrze zimowym), wejściówka do pokoju zagadek, warsztatami, voucherami do Cafe Niebko i gadżetami.
  4. Kryteria oceniania:
  – zgodność z tematyką konkursu;
  – technika wykonania pracy plastycznej;
  – oryginalność pomysłu.
  5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni 31.08.2018r.
  6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie
  www.szczecindladzieci.net.pl dn. 31.08.2018r.
  7. Termin i miejsce przekazania nagród zostanie podane 31.08.2018r.
  8. Nagrodami w konkursie są: sesje fotograficzne, bon do szkoły pływania o wartości 200zł, warsztaty plastyczne, warsztaty ceramiczne, wizyta w pokoju zagadek, vouchery na kawę i lody, gadżety.
  9. Fundatorami nagród są:
  AjaArtFotografia;
  Karolina Magdalena Smolińska-Polom Fotografia;
  Szkoła pływania Water Fun;
  Warsztatownia;
  Cafe Niebko;
  KERMEET Pracownia Ceramiczna ;
  – Szczecindladzieci.net.pl

  Postanowienia końcowe

  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu „Wachlarz Pomysłów” Jolanta Kowalak.
  3. Organizator Konkursu „Wachlarz Pomysłów” Jolanta Kowalak jednocześnie informuje, iż z chwilą nadesłania prac konkursowych otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z Konkursem „10 urodziny Szczecin dla Dzieci!”.
  4. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia.
  5. Po zakończeniu konkursu wszystkie Państwa dane z nim związane zostaną usunięte.
  6. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami
  Administratora danych osobowych, którym jest Organizator Konkursu „Wachlarz Pomysłów” Jolanta Kowalak, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: j.kowalak@wachlarzpomyslow.pl
  7. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Administratora Danych, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.

   
   

  AjaArtKarolina Smolińskawarsztatownia

   
  KERMEET Cafe Niebko38624610_2164809740438252_472377816227250176_n

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia