Polecamy

Origami z wierszykami – konkurs!

  Konkurs plastyczny „Origami z wierszykami” skierowany jest do dzieci w wieku do 10 roku życia.
  Zadaniem dzieci jest wykonanie pracy plastycznej z kolorowych kółek (płaskie origami) nawiązującej tematycznie do jednego z wierszy „Żółw Nikodem” lub „Marudny motylek”. Wiersze pochodzą z książek „Origami z wierszykami” A. Frączek i D. Dziamska, wyd. BIS
  Dzieci mogą stworzyć historię z wiersza lub wykleić bohatera wiersza.
  Praca musi być wykonana z kółek różnej wielkości. Kto ma może kleić z gotowych kółek i kółeczek, kto nie ma, może kółka wykonać sam. Kółka mogą być wycięte z kolorowych papierów, ale również mogą być pokolorowane samodzielnie. Nożyczki dopuszczalne są tylko do przygotowania samych kółek. Przy wykonywaniu kółek dopuszczalna jest pomoc rodziców. Kółka możecie narysować cyrklem lub odrysować od wszystkiego co jest okrągłe, ja na przykład wykorzystałam kubek i temperówkę 😉
  Tworząc pracę kółka można składać w różny sposób, ale bez używania już nożyczek. Kółek nie nacinamy, nie tniemy tylko składamy.
  Przy wierszach są wzory jak można wykleić bohaterów, oczywiście można się tym inspirować.
  Zdjęcia wykonanych prac należy przesłać do 19 czerwca 2020r. na adres kowalak@szczecindladzieci.net.pl.
  Przed przesłaniem pracy proszę zapoznać się z regulaminem
  Razem z wydawnictwem BIS wybierzemy trzy prace, które nagrodzimy. Autorzy wybranych prac otrzymają książeczkę z wierszykami o Kaczuszce Omi wyd. BIS.
  Przewidziane są dodatkowe drobne niespodzianki.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Regulamin:
  1. Organizatorami konkursu są:
  – szczecindladzieci.net.pl
  Wydawnictwo BIS
  2. Konkurs dla dzieci w wieku do 10 roku życia (dolnej granicy wieku nie ma), z województwa zachodniopomorskiego.
  3. Należy wykonać pracę plastyczną z kolorowych kółek (płaskie origami) nawiązującej tematycznie do jednego z wierszy „Żółw Nikodem” lub „Marudny motylek” z książek Origami z wierszykami A. Frączek i D. Dziamska.
  4. Do wykonania pracy można użyć:
  – papier kolorowy;
  – kolorowe gazety;
  – samodzielnie kolorowany papier.
  5. Wybierz jeden wiersz, temat swojej pracy:
  – „Żółw Nikodem”
  – „Marudny motylek”
  W przypadku młodszych dzieci wymagane jest, aby rodzice przeczytali dzieciom wierszyk.
  Zrób do wiersza obrazek wyklejony z kółek.
  6. Gotową pracę należy sfotografować i przesłać do 19.06.2020r. na adres kowalak@szczecindladzieci.net.pl z dopiskiem KONKURS
  Dodatkowo w wiadomości należy podać:
  – imię, nazwisko i wiek autora pracy;
  – tytuł wiersza, który został wybrany;
  – imię i nazwisko jednego z rodziców/opiekunów;
  – treść zgody
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu „Origami z wierszykami” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Jolanta Kowalak Wachlarz Pomysłów NIP 852-148-10-70, Szczecin.
  Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostaną zebrane.
  Ponadto oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.
  7. Organizatorzy wybiorą trzy prace.
  Nagrodą dla autorów będzie książka z wierszykami o kaczuszce Omi.
  8. Odbiór nagród w Szczecinie, będzie ustalany indywidualnie. Nagrody nie będę wysyłane.
  9. Przewidziane są nagrody niespodzianki.
  10. Zdjęcia prac zostają własnością organizatorów konkursu.
  11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie i zmian terminu realizacji odbioru nagród.

Newsletter

Dodaj wydarzenie

Wydarzenia