Polecamy

Kącik Edukacyjny

  Kącik Edukacyjny jest miejscem stworzonym z myślą o dzieciach, które mają trudności z odnalezieniem się w środowisku szkolnym. Nadmiar bodźców, natłok wiadomości i towarzyszący temu wszystkiemu stres utrudnia swobodne zdobywanie wiedzy. W Kąciku wiemy jak pracować z dziećmi, aby w przyjemny dla nich sposób niwelować pojawiające się trudności. Eksperymenty, zabawa, liczne gry dydaktyczne, indywidualne podejście, a przede wszystkim wykwalifikowana i zaangażowana w pracę kadra, to wszystko znajdziecie w Kąciku.
  Kącik Edukacyjny specjalizuje się w:
  – doskonaleniu umiejętności czytania i pisania,
  – pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce,
  – pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami,
  – pracy z dziećmi szczególnie wrażliwymi, z niską samooceną,
  – stymulowaniu, kompensowaniu i usprawnianiu procesów poznawczych dziecka (mowa, myślenie, pamięć, uwaga, spostrzeganie),
  – usprawnianiu motoryki dużej,
  – doskonaleniu sprawności manualno – graficznej,
  – wspieraniu dziecka w opanowaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych na dany etap edukacyjny,
  – kształtowaniu kompetencji matematycznych,
  – wspieraniu rozwoju dziecka, w zakresie funkcji związanych z triadą zaburzeń autystycznych (komunikacja, interakcje społeczne, zachowanie),
  – rozbudzaniu ciekawości poznawczej
  W Kąciku pracujemy m.in. takimi metodami jak:
  – symultaniczno – sekwencyjną metodą nauki czytania,
  – metodą Marii Monterssori – rozwijanie umiejętności matematycznych,
  – Metodą Dobrego Startu,
  – Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  – terapią ręki,
  – artetarapią.

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia