Polecamy

Edukacja ekonomiczna dla uczniów szkół podstawowych ze Szczecina i okolic

  Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy zaprasza piąto- i szóstoklasistów ze Szczecina do udziału w bezpłatnych zajęciach z zakresu finansów, zarządzania i przedsiębiorczości. Czas przyjmowania zgłoszeń do edycji zimowej upływa 30 września 2016 r. Patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
  Dlaczego warto zostać studentem Ekonomicznego Uniwersytet Dziecięcego (EUD)? EUD to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej organizowany we współpracy z uczelniami wyższymi już od dziewięciu lat. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród dzieci i zachęcanie ich do bliższego zapoznania się zagadnieniami ekonomicznymi. Każdego roku grono uczestników i absolwentów powiększa się i liczy już około 10 000 uczniów! Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
  W trakcie semestru realizowanych jest sześć spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Zajęcia mają charakter interaktywny i przeprowadzane są w formule
  edutainment (nauki poprzez zabawę). W Szczecinie zajęcia w semestrze zimowym rozpoczną się 13 października i potrwają do 8 grudnia br.  Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Szczecińskim.
  Poprzez udział w programie studenci dowiadują się między innymi: czym jest marketing, jak poznać jego strategie, do czego potrzebni są ekonomiści, jaka jest rola banków w gospodarce, a także czy warto przystąpić do strefy euro. Biorą też udział w praktycznych warsztatach, podczas których każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. Spotkania prowadzone są przez wykładowców szkół wyższych i ekspertów Fundacji. Studenci Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego otrzymują indeksy, w których odnotowywane są ich obecności na zajęciach. Na zakończenie kursu uczestnicy mogą przystąpić do testu sprawdzającego – uczniowie, którzy wykażą się największą wiedzą, otrzymają nagrody.
  Dla rodziców dzieci biorących udział w zajęciach organizowane są równoległe wykłady z zakresu m.in.: wychowania, kształtowania kompetencji społecznych i postaw przedsiębiorczych dzieci czy świadomego korzystania z nowych technologii i mediów społecznościowych.
  Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.uniwersytet-dzieciecy.pl
  .

   

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia