Polecamy

Zielony Balonik, Gabinet Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego

  Zielony balonik to miejsce, w którym jedni znajdą wsparcie w przezwyciężeniu trudności szkolnych, a inni w doskonaleniu funkcjonowania społecznego. Dodajemy pewności siebie poprzez kształtowanie pozytywnej samooceny. Wspieramy rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych i pokazujemy, jak rozwijać umiejętność rodzicielskie.

  Nasz ” Zielony balonik” ma być tym, co pomoże Waszemu dziecku. Tym, co spowoduje rozwój, wywoła pozytywne zmiany. To miejsce, które poprzez wspieranie dziecka w podejmowaniu systematycznego wysiłku pomoże mu zażegnać trudności w nauce, ale i te wynikające z funkcjonowania w grupie. Wyposażymy je w niezbędne umiejętności.

  Wspieramy także rodziców poprzez konsultacje (bezpłatne dla rodziców naszych podopiecznych) oraz poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów tematycznych dla rodziców i opiekunów (zawsze bezpłatne dla rodziców/ opiekunów naszych podopiecznych), a także innych osób zainteresowanych wskazanym obszarem .

  Pomagamy w nauce samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności, a także wspieramy m.in. w pokonywaniu:
  – dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii;
  – trudności związanych z nauką pisania i czytania oraz z czytaniem ze zrozumieniem;
  – trudności w nauce matematyki, logicznego myślenia;
  – trudności w funkcjonowaniu w grupie oraz rozumieniu własnych emocji

  a także w procesach rozwoju osobistego, m.in.:
  – doradztwo zawodowe doskonalenie kompetencji rodzicielskich.
  Prowadzimy także zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze w formie indywidualnej i grupowej.

Newsletter

Dodaj wydarzenie

Wydarzenia