Polecamy

„Zachodniopomorskie Małe Skarby” – III Rekrutacja

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza kolejny nabór do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Nabór prowadzony będzie w dniach od 26 listopada 2018 r. od godz. 8:00 do 5 grudnia 2018 r. do godz. 15:00

  Dokumenty rekrutacyjne można składać w ww. terminie osobiście, w:
  – kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41
  – sekretariacie fili WUP w Koszalinie ul. Słowiańska 15a,

  bądź wysłać pocztą (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do siedziby Realizatora projektu).

  Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nr telefonów: 91 42 56 148, 91 42 56 147, 91 42 56 146 oraz 607 366 458.

  UWAGA!!! OD DNIA 22 LISTOPADA OBOWIĄZUJE NOWY FORMULARZ REKRUTACYJNY

  Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w dziale dokumenty do pobrania.
  źródło: www.wup.pl

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia