Polecamy

YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN

    Cenisz zdrowy styl życia i wszechstronną aktywność fizyczną i umysłową Twojego dziecka? Wybierz żeglarstwo! Z nami Twoje dziecko spędzi czas w żeglarskim stylu! Odkrywamy talenty, rozwijamy pasje i umiejętności, uczymy współpracy, odpowiedzialności, kreatywności, przyjaźni i radości. Zapewnij dziecku przygodę życia!

    Żeglarstwo – jako forma sportu, a zarazem wypoczynku, uczy współdziałania w grupie, budowania wiary we własne możliwości, planowania działań i wcielania ich w życie. Wskazuje również drogę do samodzielności, kreatywnego myślenia, kształtowania nawyków ruchowych, a także wzmacnia motorykę całego ciała. Żeglarstwo hartuje ciało i ducha! Kiedy warto rozpocząć przygodę z żeglarstwem? Jak najwcześniej – to sport, który angażuje bez reszty.

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia