Polecamy

XI Szczeciński Konkurs na Bombkę Bożonarodzeniową „Bombka Pełna Miłości”

  Zapraszam dzieci do wzięcia udziału w XI Szczecińskim Konkursie na Bombkę Bożonarodzeniową „Bombka Pełna Miłości”!
  Dzieci chcące wziąć udział w konkursie, powinny wykonać bombkę (ozdobę choinkową) dowolną techniką plastyczną. Wielkość i waga bombki muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince, każda bombka winna posiadać zawieszkę. Prace należy dostarczyć do 25.11.23r. Konkurs skierowany jest do dzieci (w wieku od 4-12 lat) ze Szczecina.  Szczegóły w regulaminie poniżej↓.
  Najbardziej kreatywne i twórcze prace zostaną nagrodzone!
  Nagrodami są: książki, gry, artykuły plastyczne, kolorowanki, vouchery na warsztaty, wejściówki na spektakle, gadżety.

  Dlaczego „Bombka Pełna Miłości”?
  Dlatego, że od pierwszej edycji prace konkursowe przekazywane są na cel charytatywny!
  W tym roku Bombki będzie można dostać w zamian za dowolną kwotę wrzuconą do puszki – 4 letniego Huberta Błażewicza, którego rodzice zbierają na rehabilitację. Hubert urodził się w 2019 roku z poważną wadą ośrodkowego układu nerwowego — rozszczepem kręgosłupa i przepukliną oponowo-rdzeniową. Więcej o Hubercie przeczytacie na stronie https://www.siepomaga.pl/hubert-blazewicz.
  Stoisko z puszką Huberta i z bombkami konkursowymi będzie dostępne 9.12.23r. od godz. 9.00 do ostatniej bombki 🙂 w Centrum Handlowym Galaxy, parter (naprzeciwko sklepu douglas, za plecami będziemy mieli kawiarnię i fontannę). Bardzo dziękuję CH Galaxy za udostępnienie miejsca.

  Nagrody fundują:
  – organizator szczecindladzieci.net.pl
  Kulinarny Rollercoaster
  Czas na Emocje
  Akademia Umiejętności Edu
  Pogoń Szczecin Football Schools
  Pear – Centrum Językowe Szczecin Poznań Angielski Koreański Hiszpański
  Szkoła Muzyki Modesto
  Zielona Akademia
  Elmo Urodzinki
  Centrum Inicjatyw Rodzinnych
  Germania Studio Języków Obcych
  Egalismo
  Scena Antygrawitacji
  SzczecinCzyta.pl
  Natino
  AMbitnie & Kreatywnie – Centrum Dziecięcej Aktywności 

  W każdej chwili można dołączyć do grona firm fundujących nagrody!
  kontakt: kowalak@szczecindladzieci.net.pl

  Przed oddaniem/wysłaniem pracy proszę zapoznać się z regulaminem!

  Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest strona  „Szczecin dla dzieci”.
  2. Konkurs skierowany jest do dzieci ze Szczecina w wieku od 4 do 12 lat.
  3. Termin dostarczania prac upływa  25.11.23r. (włącznie, w przypadku wysyłki liczy się data stempla pocztowego).
  4. Bombki można zostawiać w wymienionych poniżej miejscach, w wyznaczonych godzinach:
  Centrum Inicjatyw Rodzinnych al. Wojska Polskiego 51 (od poniedziałku-piątku 10.00-18.00)
  Zielona Akademia ul. Rayskiego 28/u1  (w soboty w godz. 10.00-16.00)
  Pear – Centrum Językowe, ul. Kosynierów 9 (wejście przy sklepie mięsnym) od poniedziałku-czwartku 13.00-18.30
  Germania Studio Języków Obcych ul. Rostocka 12 (od poniedziałku-piątku  w godz. 9.00-18.00)

  lub
  wysłać pocztą na adres:
  Jolanta Kowalak
  Szczecin dla dzieci „Konkurs”
  skr. Poczt. Nr 124
  70-916 Szczecin 6

  5. Bombka/ozdoba choinkowa zgłoszona do konkursu winna spełniać następujące warunki:
  – wielkość i waga muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince;
  – powinna posiadać zawieszkę;
  – do bombki/ozdoby choinkowej należy dołączyć kartkę, tak, abym mogła ją odczepić; karta powinna zawierać informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, numer telefonu opiekuna lub adres e-mail i zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i opiekuna. Dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie w celach związanych z konkursem (m.in. ogłoszenie wyników).
  Uczestnicy, których praca nie będzie posiadała wymaganych danych i zgody, nie będą brali udziału w konkursie.
  6. W przypadku prac grup przedszkolnych, świetlicowych itp., należy dodatkowo dołączyć dane i kontakt do opiekuna grupy, nazwę placówki, listę dzieci robiących bombki, zgody od rodziców.
  7. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko, dowolną techniką plastyczną, z bombki nie mogą odpadać żadne elementy .
  8. Ze względu na charakter konkursu, dziecko może wykonać więcej niż jedną bombkę/ozdobę choinkową.
  9. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu i przekazane zostaną na cel charytatywny.
  10. Na uczestników konkursu czekają nagrody (książki, gry, artykuły plastyczne, wejściówki na warsztaty, gadżety)
  11. Ogłoszenie wyników 30.11.23r. Informacje o miejscu odbioru nagród zostaną przesłane drogą elektroniczną.
  12. Dostarczenie pracy „bombki” na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i wyrażeniem zgody na przekazanie ozdoby na cel charytatywny.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach informacje pojawiać się będą na stronie www.szczecindladzieci.net.pl.

  Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych – uczestników konkursu jest Jolanta Kowalak, administrator strony szczecindladzieci.net.pl, Wachlarz Pomysłów NIP 852-148-10-70, Szczecin
  2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą do celów organizacji i przeprowadzenia konkursu.
  3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
  – Z wyłączeniem podania na stronie szczecindladzieci.net.pl (z imienia i nazwiska, w przypadku grup nazwy szkoły, przedszkola) dzieci nagrodzonych
  6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
  7. Zbierane dane:
  – imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, numer szkoły, przedszkola;
  – imię i nazwisko rodzica/opiekuna/nauczyciela, adres email, nr. tel.
  8. Opiekun uczestnika konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych.

  Wzór zgody:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu „Bombka Pełna Miłości” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Jolanta Kowalak Wachlarz Pomysłów NIP 852-148-10-70, Szczecin.
  Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostaną zebrane.
  Ponadto oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.
  listopad 2023r.

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia