Polecamy

X Szczeciński Konkurs na Bombkę Bożonarodzeniową „Bombka Pełna Miłości”.

  Zapraszam dzieci do wzięcia udziału w X Szczecińskim Konkursie na Bombkę Bożonarodzeniową „Bombka Pełna Miłości”!
  W tym roku mamy dziesiątą edycję konkursu i będzie to wyjątkowa edycja!
  „Bombki Pełne Miłości” będą miały piękne przeznaczenie!

  Dzieci chcące wziąć udział w konkursie, powinny wykonać bombkę (ozdobę choinkową) dowolną techniką plastyczną. Wielkość i waga bombki muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince, każda bombka winna posiadać zawieszkę. Prace należy dostarczyć do 3.12.22r. Konkurs skierowany jest do dzieci (4-12 lat) ze Szczecina.  Szczegóły w regulaminie.
  Najbardziej kreatywne i twórcze prace zostaną nagrodzone!

  Dlaczego „Bombka Pełna Miłości”?
  Dlatego, że od pierwszej edycji prace konkursowe przekazywane są na cele charytatywne!
  W tym roku bombki konkursowe będą miały wyjątkowe przeznaczenie!
  Zostaną zawieszone na choince, która będzie stała w świetlicy na oddziale Gastrologii Dziecięcej w Kl. Pediatrii, Hemato-Onkologii
  i Gastroenterologii Dziecięcej przy Unii Lubelskiej.

  Nagrody fundują:
  – organizator szczecindladzieci.net.pl (kolorowanki i artykuły plastyczne)
  Akukulele (voucher na zajęcia)
  Kasia Huzar-Czub KIDS BOOKS (książki)
  Pogoń Szczecin Football Schools (gadżety związane z klubem piłkarskim Pogoń Szczecin)
  Balonik (balony)
  Mały Inżynier (gadżety, kubki)

  Oczywiście w każdej chwili można jeszcze dołączyć do fundatorów nagród (kontakt: kowalak@szczecindladzieci.net.pl).

  Przed oddaniem/wysłaniem pracy proszę zapoznać się z regulaminem!

  Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest strona  „Szczecin dla dzieci”.
  2. Konkurs skierowany jest do dzieci ze Szczecina w wieku od 4 do 12 lat.
  3. Termin dostarczania prac upływa  3.12.22r. (włącznie).
  4. Prace można zostawiać w godzinach pracy wymienionych placówek:
  Akademia Bystrzak ul. Wszystkich Świętych 39 (prace można zostawiać w godz. 16:00-17:30 w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek)
  Lodziarnia Loduffka Ryneczek Pogodno ul. Reymonta 3 pawilon 76 (pon.-pt. w godz. 10.00-17.00, sob. godz. 9.00-14.00)
  Mały Inżynier ul. Chodkiewicza 7/4 (wtorek: 16:00-18:00;  środa: 16:00-17:30 i 18:30-20:00;  czwartek: 17:00-18:00; sobota: 9:00-14:00)

  lub
  wysłać pocztą na adres:
  Jolanta Kowalak
  Szczecin dla dzieci „Konkurs”
  skr. Poczt. Nr 124
  70-916 Szczecin 6
  w terminie do 3.12.2022r. (włącznie).

  5. Bombka/ozdoba choinkowa zgłoszona do konkursu winna spełniać następujące warunki:
  – wielkość i waga muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince;
  – powinna posiadać zawieszkę;
  – do bombki/ozdoby choinkowej należy dołączyć kartkę, tak, abym mogła ją odczepić; karta powinna zawierać informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, numer telefonu opiekuna lub adres e-mail i zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i opiekuna. Dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie w celach związanych z konkursem (m.in. ogłoszenie wyników).
  Prace nie posiadające wymaganych danych i zgody nie będą brały udziału w konkursie.
  6. W przypadku prac grup przedszkolnych, świetlicowych itp., należy dodatkowo dołączyć dane i kontakt do opiekuna grupy, listę dzieci robiących bombki, zgody od rodziców.
  7. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko, dowolną techniką plastyczną, z bombki nie mogą odpadać żadne elementy .
  8. Ze względu na charakter konkursu, dziecko może wykonać więcej niż jedną bombkę/ozdobę choinkową.
  9.  Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu i przekazane zostaną na cel charytatywny.
  10. Na uczestników konkursu czekają nagrody (książki, gry, artykuły plastyczne, wejściówki na warsztaty)
  11. Ogłoszenie wyników 10.12.2022r. Informacje o nagrodach i miejscu odbioru zostaną przesłane drogą elektroniczną.
  12. Dostarczenie pracy „bombki” na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i wyrażeniem zgody na przekazanie ozdoby na cel charytatywny.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach informacje pojawiać się będą na stronie www.szczecindladzieci.net.pl.

  Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych – uczestników konkursu jest Jolanta Kowalak, administrator strony szczecindladzieci.net.pl, Wachlarz Pomysłów NIP 852-148-10-70, Szczecin
  2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą do celów organizacji i przeprowadzenia konkursu.
  3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
  – Z wyłączeniem podania na stronie szczecindladzieci.net.pl (z imienia i nazwiska, w przypadku grup nazwy szkoły, przedszkola) dzieci nagrodzonych
  6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
  7. Zbierane dane:
  – imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nr szkoły, przedszkola;
  – imię i nazwisko rodzica/opiekuna/nauczyciela, adres email, nr. tel.
  8. Opiekun uczestnika konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych.

  Wzór zgody:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu „Bombka Pełna Miłości” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Jolanta Kowalak Wachlarz Pomysłów NIP 852-148-10-70, Szczecin.
  Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostaną zebrane.
  Ponadto oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.
  listopad 2022r.

Newsletter

Dodaj wydarzenie

Wydarzenia