Polecamy

Wynik zbiórki publicznej nr 178/2019/2474/OR

  Organizator – Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” 77-400 Złotów, Stawnica 33A
  Zbiórka przeprowadzona na mocy Decyzji MAiC nr 2016/2474/OR z dn. 03.07.2016r. na podstawie zezwolenia Nr 178/2019/2474/OR wydanego przez Fundację Słoneczko.
  Data zbiórki 07-08.12.2019r.
  Zbiórka pieniężna na aparat słuchowy  dla Antoniny Rink 367/R
  Zbiórka odbyła się na pl. Lotników (hala namiotowa, stoisko strony internetowej Szczecin dla dzieci) Szczecin, w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego.
  W trakcie zbiórki publicznej (skarbonka stacjonarna) zebrano 1005,07 zł (jeden tysiąc pięć złotych 07/100).

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia