Polecamy

VIII Szczeciński Konkurs na Bombkę Bożonarodzeniową „Bombka Pełna Miłości”


  Dlaczego „Bombka Pełna Miłości”?

  Dlatego, że od pierwszej edycji prace konkursowe przekazywane są na cele charytatywne.
  W tym roku, ze względu na obostrzenia związane z epidemią, konkurs będzie trochę w innej formie.

  Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać kartkę świąteczną, która będzie jednocześnie ozdobą na choinkę.
  Kartkę należy wykonać z bloku technicznego lub brystolu. Kartka może mieć dowolny kształt (koło, gwiazda, choinka itp.) najważniejsze, aby wielkość kartki w najszerszym miejscu nie przekraczała 12 cm.
  Kartkę należy z jednej strony w dowolny sposób ozdobić lub pokolorować i tutaj dzieci mogą wykazać się kreatywnością. Ma być świątecznie i kolorowo!
  Z drugiej strony kartki należy napisać życzenia, które podpisujemy wyłącznie imieniem autora (młodszym dzieciom pomagają rodzice/opiekunowie).
  Kartka powinna mieć przewleczoną wstążeczkę lub sznurek, aby była możliwość powieszenia jej na choince.
  Prace konkursowe zostaną przekazane na akcję charytatywną Paczka dla Bohatera i trafią do paczek świątecznych dla Kombatantów i do Weteranów II Wojny Światowej.
  Myślę, że tegoroczne kartki – bombki przyniosą również wiele radości i miłości! Do paczek trafią też bombki, które zostały z konkursu z zeszłego roku.

  Prace należy wysłać pocztą na adres:
  Jolanta Kowalak
  Szczecin dla dzieci „Konkurs”
  skr. Poczt. Nr 124
  70-916 Szczecin 6

  Razem z pracą konkursową (na osobnej kartce) należy przesłać  dane: imię, nazwisko i wiek autora pracy, email i nr tel. do jednego z rodziców lub opiekuna oraz zgodę na przetwarzanie danych (wzór poniżej).

  FUNDATORAMI NAGRÓD SĄ:

  szczecindladzieci.net.pl
  Wydawnictwo BIS
  Paczka dla Bohatera
  Akademia Bystrzak Szczecin
  Manufaktura Twórcza Cytrynka
  Podróżuj z Milenką
  Mały Inżynier

  Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest strona „Szczecin dla dzieci”.
  2. Konkurs skierowany jest do dzieci ze Szczecina w wieku do 12 lat.
  3. Prace należy wysłać do 30.11.2020r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Jolanta Kowalak
  Szczecin dla dzieci „Konkurs”
  skr. poczt. Nr 124
  70-916 Szczecin 6

  4. Bombka – kartka choinkowa zgłoszona do konkursu powinna spełniać następujące warunki:
  – w najszerszym miejscu mieć nie więcej niż 12 cm;
  – posiadać zawieszkę;
  – z jednej strony zawierać życzenia podpisane wyłącznie imieniem.
  5. Razem z pracą należy przesłać dane dziecka (autora pracy): imię, nazwisko, wiek, oraz numer telefonu lub adres e-mail opiekuna, zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i opiekuna. Dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie w celach związanych z konkursem (m.in. do ogłoszenia wyników).
  Prace nie posiadające wymaganych danych i zgody nie będą brały udziału w konkursie.
  6. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko, dowolną techniką plastyczną.
  7. Ze względu na charakter konkursu, dziecko może wykonać więcej niż jedną bombkę – kartkę choinkową.
  8. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu i przekazane zostaną na cel charytatywny.
  9. Nagrodami w konkursie są: książki, audiobooki, artykuły plastyczne, gadżety
  10. Ogłoszenie wyników pojawi się na stronie 10.12.2020r. Informacje o odbiorze nagród będą uzgadniane mailowo. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.
  11. Dostarczenie pracy „bombki” na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i wyrażeniem zgody na przekazanie ozdoby na cel charytatywny.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach informacje pojawiać się będą na stronie www.szczecindladzieci.net.pl.

  Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych – uczestników konkursu jest Jolanta Kowalak, administrator strony szczecindladzieci.net.pl, Wachlarz Pomysłów NIP 852-148-10-70, Szczecin
  2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą do celów organizacji i przeprowadzenia konkursu.
  3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
  – Z wyłączeniem podania na stronie szczecindladzieci.net.pl (z imienia i nazwiska, w przypadku grup nazwy szkoły, przedszkola) dzieci nagrodzonych w konkursie.
  6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
  7. Zbierane dane:
  – imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek;
  – imię i nazwisko rodzica/opiekuna, adres email, nr. tel.
  8. Opiekun uczestnika konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych.

  Wzór zgody:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu „Bombka Pełna Miłości” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Jolanta Kowalak Wachlarz Pomysłów NIP 852-148-10-70, Szczecin.
  Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,
  w jakim zostaną zebrane.
  Ponadto oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.
  listopad 2020r.

   

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia