Polecamy

VII Szczeciński Konkurs na Bombkę Bożonarodzeniową „Bombka Pełna Miłości”.

  Zapraszam dzieci ze Szczecina, do wzięcia udziału w VII Szczecińskim Konkursie na Bombkę Bożonarodzeniową „Bombka Pełna Miłości”.

  Dlaczego „Bombka Pełna Miłości”?

  Dlatego, że od pierwszej edycji prace konkursowe zostają przekazywane na cele charytatywne. W tym roku będziemy zbierać pieniążki dla Tosi Rink. Informację o Tosi znajdziecie na stronie fundacji Słoneczko.
  Bombki będzie można nabyć w dniach 7-8.12.2019 w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego na Alei Kwiatowej (namiot).
  (Jarmark Bożonarodzeniowy trwa od 6-22.12.2019.)
  Dzieci chcące wziąć udział w konkursie, powinny wykonać bombkę (ozdobę choinkową) dowolną techniką plastyczną. Najbardziej kreatywne i twórcze prace zostaną nagrodzone.
  Ilość nagrodzonych prac zależy od darczyńców nagród. Także każdy kto chciałby przekazać nagrody dla dzieci, może w każdej chwili dołączyć (kontakt: kowalak@szczecindladzieci.net.pl).
  W poprzednich konkursach udało się nagradzać wszystkie dzieci!

  Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest strona  „Szczecin dla dzieci”.
  2. Konkurs skierowany jest do dzieci ze Szczecina w wieku od 4 do 12 lat.
  3. Termin dostarczania prac upływa  29.11.2019r. (włącznie).
  4. Prace można zostawiać w godzinach pracy wymienionych placówek:
  Kluboksięgarni FiKa (al. Papieża Jana Pawła II 8 ),
  Manufaktura Twórcza Cytrynka (ul. Rayskiego 1),
  na portierni w Pałacu Młodzieży (al. Piastów 7) od pon. do pt. w godz. 8.00 – 18.00
  w terminie do 29.11.2019r. (włącznie), .
  5. Bombka/ozdoba choinkowa zgłoszona do konkursu winna spełniać następujące warunki:
  – wielkość i waga muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince;
  – powinna posiadać zawieszkę;
  – do bombki/ozdoby choinkowej należy dołączyć kartkę zawierającą informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, numer telefonu opiekuna lub adres e-mail i zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i opiekuna. Dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie w celach związanych z konkursem (m.in. ogłoszenie wyników).
  Prace nie posiadające wymaganych danych i zgody nie będą brały udziału w konkursie.
  6. W przypadku prac grup przedszkolnych, świetlicowych itp., należy dodatkowo dołączyć dane i kontakt do opiekuna grupy, listę dzieci robiących bombki, zgody od rodziców.
  7. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko, dowolną techniką plastyczną.
  8. Ze względu na charakter konkursu, dziecko może wykonać więcej niż jedną bombkę/ozdobę choinkową.
  9.  Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu i przekazane zostaną na cel charytatywny.
  10. Na uczestników konkursu czekają nagrody (książki, gry, wejściówki na warsztaty)
  11. Ogłoszenie wyników 5.12.2019r. Informacje o nagrodach i miejscu odbioru zostaną przesłane drogą elektroniczną.
  12. Dostarczenie pracy „bombki” na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i wyrażeniem zgody na przekazanie ozdoby na cel charytatywny.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach informacje pojawiać się będą na stronie www.szczecindladzieci.net.pl.

  Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych – uczestników konkursu jest Jolanta Kowalak, administrator strony szczecindladzieci.net.pl, Wachlarz Pomysłów NIP 852-148-10-70, Szczecin
  2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą do celów organizacji i przeprowadzenia konkursu.
  3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
  – Z wyłączeniem podania na stronie szczecindladzieci.net.pl (z imienia i nazwiska, w przypadku grup nazwy szkoły, przedszkola) dzieci nagrodzonych
  6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
  7. Zbierane dane:
  – imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nr szkoły, przedszkola;
  – imię i nazwisko rodzica/opiekuna/nauczyciela, adres email, nr. tel.
  8. Opiekun uczestnika konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych.

  Wzór zgody:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu „Bombka Pełna Miłości” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Jolanta Kowalak Wachlarz Pomysłów NIP 852-148-10-70, Szczecin.
  Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostaną zebrane.
  Ponadto oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.
  listopad 2019r.

  FUNDATORAMI NAGRÓD SĄ:

  szczecindladzieci.net.pl – gry i książki
  Kulinarny Rollercoaster – warsztaty kulinarne
  Manufaktura Twórcza Cytrynka – lizaki
  Pracownia Robótkowo – wejściówki na warsztaty plastyczne
  Szczecińska Sensoplastyka – wejściówki na warsztaty
  Zielone Przygody Daniel Pawłowski – gadżety i zniżki na warsztaty
  Bajkolandia – wejściówki na salę zabaw
  Światłogień – piankowe pałki Led

Newsletter

Dodaj wydarzenie

Wydarzenia