Polecamy

VI Szczeciński Konkurs na Bombkę Bożonarodzeniową „Bombka Pełna Miłości”.

  Zapraszam dzieci ze Szczecina, do wzięcia udziału w VI Szczecińskim Konkursie na Bombkę Bożonarodzeniową „Bombka Pełna Miłości”.

  Dlaczego „Bombka Pełna Miłości”?

  Dlatego, że od pierwszej edycji prace konkursowe zostają przekazywane na cele charytatywne.
  Na kogo w tym roku przeznaczymy bombki i gdzie będzie można je zakupić podam w późniejszym terminie.
  Dzieci chcące wziąć udział w konkursie, powinny wykonać bombkę (ozdobę choinkową) dowolną techniką plastyczną. Najbardziej kreatywne i twórcze prace zostaną nagrodzone.
  Ilość nagrodzonych prac zależy od darczyńców nagród. Także każdy kto chciałby przekazać nagrody dla dzieci, może w każdej chwili dołączyć.
  W poprzednich konkursach udało się nagradzać wszystkie dzieci!
  W zeszłym roku udział w konkursie wzięło 151 dzieci!

  Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest strona  „Szczecin dla dzieci”.
  2. Konkurs skierowany jest do dzieci ze Szczecina w wieku od 4 do 12 lat.
  3. Termin dostarczania prac upływa  5.12.2018r. (włącznie).
  4. Prace można zostawiać w:
  Kluboksięgarni FiKa (al. Papieża Jana Pawła II 8 ),
  Manufaktura Twórcza Cytrynka (ul. Rayskiego 1),
  Lodostacja (ul. Rayskiego 16)
  w terminie do 5.12.2018r. (włącznie), w godzinach pracy wymienionych placówek.
  5. Bombka/ozdoba choinkowa zgłoszona do konkursu winna spełniać następujące warunki:
  – wielkość i waga muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince;
  – powinna posiadać zawieszkę;
  – do bombki/ozdoby choinkowej należy dołączyć kartkę zawierającą informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, numer telefonu opiekuna lub adres e-mail i zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele konkursu.
  Prace nie posiadające wymaganych danych i zgody nie będą brały udziału w konkursie.
  6. W przypadku prac grup przedszkolnych, świetlicowych itp., należy dodatkowo dołączyć dane i kontakt do opiekuna grupy, listę dzieci robiących bombki, zgody od rodziców.
  7. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko, dowolną techniką plastyczną.
  8. Ze względu na charakter konkursu, dziecko może wykonać więcej niż jedną bombkę/ozdobę choinkową.
  9.  Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu i przekazane zostaną na cel charytatywny.
  10. Na uczestników konkursu czekają nagrody m. in. wejściówki na warsztaty plastyczne, warsztaty ceramiczne, książki, upominki, zabawki, vouchery do kawiarni, vouchery na lekcję pływania.
  11. Ogłoszenie wyników 10.12.2018r. Informacje o nagrodach i miejscu odbioru zostaną przesłane drogą elektroniczną.
  12. Dostarczenie pracy „bombki” na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i wyrażeniem zgody na przekazanie ozdoby na cel charytatywny.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach informacje pojawiać się będą na stronie www.szczecindladzieci.net.pl.

  Nagrody fundują:
  Manufaktura Twórcza Cytrynka
  Wydawnictwo Bis
  Wydawnictwo Wilga
  Lodostacja
  Pracownia Ceramiczna Kermeet
  Uniwersytet Pływacki
  Pracownia Robótkowo
  Kulinarny Rollercoaster
  Słodki Biznes
  Szczecińska Sensoplastyka
  Szermierka Szczecin
  Muzeum Figur Woskowych Szczecin

  Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych – uczestników konkursu jest Jolanta Kowalak, administrator strony szczecindladzieci.net.pl, Wachlarz Pomysłów NIP 852-148-10-70, Szczecin
  2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą do celów organizacji i przeprowadzenia konkursu.
  3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
  6
  . Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów i po zakończonym konkursie zostaną usunięte.
  7. Zbierane dane:
  – imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nr szkoły, przedszkola;
  – imię i nazwisko rodzica/opiekuna/nauczyciela, adres email, nr. tel.
  8
  . Opiekun uczestnika konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  9. Na prośbę rodzica/opiekuna istnieje możliwość, podania w ogłoszonych publicznie wynikach konkursu, wyłącznie imienia dziecka z pierwszą literą nazwiska, wieku, w przypadku grupy numeru szkoły lub przedszkola.

  Wzór zgody:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu „Bombka Pełna Miłości” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Jolanta Kowalak Wachlarz Pomysłów NIP 852-148-10-70, Szczecin.
  Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostaną zebrane.
  Ponadto oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane
  w regulaminie konkursu.

Newsletter

Dodaj wydarzenie

Wydarzenia