Polecamy

Uważne Ludki Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  Mindfulness czyli uważna obecność. To świadome bycie tu i teraz, bez osądzania i negowania. Jest to otwarte i przyjazne nastawienie, z którym podchodzimy do próby zrozumienia tego, co się dzieje w danej chwili.
  Trening uważności to 8-tygodniowy cykl zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży opartych o metodę Eline Snel oraz nasz autorski program. Dzieci najszybciej uczą się kiedy czegoś doświadczają. Charakteryzuje je naturalna ciekawość, chęć poznawania świata, mają duszę odkrywcy jednak żyją w warunkach, które powodują napięcia. Praktyka uważności zaspokaja w tych trudnych czasach ogromną potrzebę spokoju u dzieci. Poprzez ćwiczenia uważności uczestnicy uczą się rozpoznawać własne reakcje, rozumieć je i przede wszystkim akceptować.
  Na trening uważności składają się krótkie ćwiczenia medytacyjne takie jak skupienie oddechu, skupienie na odczuciach fizycznych całego ciała, powolne ćwiczenia fizyczne, obserwowanie własnych emocji czy też obserwowanie własnych reakcji w relacjach z innymi ludźmi. Wszystko to w połączeniu z dobrą zabawą i ćwiczeniami relaksacyjnymi.
  Korzyści, jakie płyną z praktyki uważności:
  Większa zdolność skupienia uwagi
  Mniejsze natężenie stresu
  Nauka cierpliwości
  Kształtowanie życzliwości i współczucia
  Umiejętność wyciszania się w trudnych momentach
  Wzrost poczucia wpływu na swoją sytuację, emocje, samopoczucie

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia