Polecamy

Teatr Lalek Pleciuga „Najbliżej Natury”

  Teatr Lalek Pleciuga rozpoczyna nowy projekt dla najnajów (czyli dzieci do 3 lat)!

  Realizacja zadania ma służyć rozwijaniu dostępności teatru tworzonego z myślą o najnajowej publiczności z terenu województwa zachodniopomorskiego. Projekt opiera się na kilku elementach, które rozłożone kolejno w czasie stworzą przestrzeń do poszerzania oferty artystycznej dla dzieci najmłodszych, a także sprzyjać będą jej dostępności. Najważniejszym elementem zadania będzie stworzenie wydarzenia artystycznego w formie etiudy teatralnej oraz towarzyszących jej warsztatów. Zostaną one zaprezentowane w ośrodkach partnerskich, a ich organizacją zajmą się osoby, które wcześniej wezmą udział w części szkoleniowej i samodzielnie podejmą określone działania mające na celu przygotowanie swoich ośrodków pod kątem zwiększenia dostępności i przyjazności oferty. Po pokazach wyjazdowych nastąpi część ewaluacyjna, w trakcie której zostanie dokonane podsumowanie działań i wyciągnięcie wniosków z udziałem zaangażowanych w projekt kadr kultury.

  Działania projektowe zamknie opracowanie i udostępnienie dwóch publikacji: specjalistycznej, w powstanie której będą zaangażowane kadry kultury (publikacja zostanie opracowana z uwzględnieniem potrzeb, refleksji i pytań pojawiających się w trakcie szkolenia) oraz edukacyjnej, kierowanej do rodzin, która będzie tematycznym i koncepcyjnym dopełnieniem części artystycznej.

  Działanie warsztatowe będzie komplementarnym elementem etiudy teatralnej. Nastąpi ono płynnie tuż po zakończeniu działań aktorskich. Przebieg tego spotkania uzależniony będzie od wieku dzieci uczestniczących w pokazie – stąd propozycje działań warsztatowych będą podzielone na dwie kategorie: dla dzieci bardzo małych, które jeszcze nie chodzą i dla dzieci od około 1,5 roku do 3 lat.

  Celem tych działań jest:

  – stworzenie rodzinom okazji do bycia razem,
  – oswajanie dzieci najnajmłodszych ze światem teatru,
  – oswajanie dzieci najnajmłodszych z sytuacją uczestniczenia w wydarzeniu artystycznym w większej grupie, przy udziale rówieśników,
  – pogłębienie wzajemnych relacji.

  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
  Zadanie finansowane przez Miasto Szczecin.
  Projekt dofinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

  Patronat medialny: wSzczecinie.pl oraz Radio Super FM.

  Koordynatorka projektu:

  Magdalena Bogusławska

  Edukacja Teatralna

  tel. 91 44 55 114

  Teatr Lalek PLECIUGA

  www.pleciuga.pl

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia