Polecamy

Stowarzyszenie OFFicyna – najważniejsze działania planowane na rok 2019.

  Stowarzyszenie OFFicyna – najważniejsze działania planowane na rok 2019

  SZCZECIN FILM FESTIVAL
  Festiwal przekracza kolejne granice i tym samym staje się jeszcze bardziej światowym wydarzeniem. Symbolicznie i sprawczo usunięty z nazwy przymiotnik „europejski” tym samym sugeruje przegląd filmów ze wszystkich kontynentów. Przypomnijmy tylko, że do konkursów zgłaszane są filmy z 73 krajów, ze wszystkich kontynentów. Podobnie jak w zeszłym roku i w 2019 festiwal zaprasza szczególnie na wydarzenia w odsłonie letniej w czerwcu i jesiennej w październiku. Tym samy wart odnotowania jest fakt rozpoczęcia naboru do wszystkich konkursów w tym: Konkursu Europejskiego, TELEFON ARTu., POP SEFFu i MUSIC SEFFu i Zachodniopomorskich Shortów.

  SeFF terminy:
  12-16 czerwca
  23-28 października

  Produkcje nie starsze niż 1 stycznia 2018 roku można zgłaszać poprzez stronę internetową http://www.szczecinfilmfestival.com/ lub portale:
  https://filmfreeway.com,
  https://www.filmfestivallife.com
  terminy:
  Konkursu Europejskiego – 23.06.2019, TELEFON ARTu., POP SEFFu i MUSIC SEFFu i Zachodniopomorskich Shortów – 28.04.2019

  SEFF MINI
  12-16 czerwca
  23-28 października
  SEFF MINI’19 to kolejna edycja unikatowego projektu, zainicjowanego i przeprowadzonego z sukcesem w 2018r., który przez medium filmu z wykorzystaniem nowych technologii, eksperymentów artystycznych i interaktywnych działań o charakterze animacyjnym stymuluje kreatywność i aktywizuje twórczo dzieci i młodzież, włączając również dorosłych. To 36 wydarzeń o charakterze festiwalowym realizowanych przez profesjonalistów, wykorzystujących szerokie spektrum narzędzi edukacyjnych i animacyjnych w komplementarnych działaniach projektowych dla ponad 800 uczestników, w tym osób z Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Projekt wykorzystuje innowacyjne formy pracy: interaktywne warsztaty, instalacje, happeningi, akcje, zabawy i gry twórcze,a także szkolenia dla kadry projektowej.

  OFFicyna 2019
  Zadanie „OFFicyna ’19” zakłada różnorodne działania kulturalne (projekcje, warsztaty, koncerty, wystawy, spotkania autorskie, projekcje kina niemego z taperem, działania performatywne) skupione wokół sztuki filmowej. Projekt będzie realizowany w przestrzeni całego miasta – zarówno w miejscach utożsamianych z projekcjami filmowymi, jak i w przestrzeniach „nieoczywistych”, miejscach, w których łatwiej dotrzeć do poszczególnych grup odbiorców.

  • NOWE KINO W MIEŚCIE! czyli WIECZORY FILMOWE w kinie INKU z klasyką kina światowego ORAZ Mistrzami Polskiego Kina.
  • WARSZTATY ARTETERAPEUTYCZNE I TANECZNE ogólnodostępne warsztaty dla wszystkich mieszkańców Szczecina, jak również dla społeczności z utrudnionym dostępem do kultury, w tym PRACOWANIE FILMOWE: SCENARIUSZ NA ŻYCIE, czyli projekt realizację ponad 100 spotkań dla: podopiecznych świetlic środowiskowych i schronisk dla bezdomnych, penitencjariuszy zakładów karnych, osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu, dziećmi chorymi na białaczkę. Projekt ma za zadanie umożliwić kontakt z współczesnym filmem dokumentalnym, dokumentem animowanym, animacją, wideo- i telefonartem osobom i środowiskom o utrudnionym dostępie do narodowych zasobów kultury i instytucji kultury ze względu na niepełnosprawność, bariery ekonomiczne, społeczno-mentalne, kompetencyjne, przestrzenne czy prawne.

  Projekty dofinansowane są przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna” oraz przez Gminę Miasto Szczecin.

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia