Polecamy

Program Szczecin Przyjazny Rodzinie

  Program Szczecin Przyjazny Rodzinie jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miasto Szczecin.

  Celem programu jest:
  – niwelowanie różnic pomiędzy obywatelami zamieszkującymi na terenie Szczecina;
  – stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień, które wspierać będą rodzinę;
  – zwiększenie dostępności dla rodzin i ich członków, do różnego rodzaju dóbr m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, miejskie instytucje kultury oraz do towarów i usług oferowanych przez inne instytucje publiczne i inne podmioty zainteresowane udziałem w programie;
  – wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących oraz promocja miejsc przyjaznych rodzinie istniejących i powstających zarówno w sferze publicznej, pozarządowej jak i prywatnej, wyróżnionych certyfikatem wydawanym przez Gminę Miasto Szczecin.
  Więcej na stronie www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

  źródło: www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia