Polecamy

Ogólnopolski Dzień Marzeń – Szczecin (20.05.2017)

  Fundacja Mam Marzenie zaprasza na Ogólnopolski Dzień Marzeń. Jest to cykliczna, jednodniowa akcja odbywająca się każdego roku. Dzięki pomocy sponsorów fundacja może przebadać profilaktycznie ogromną grupę dzieci oraz przeprowadzić akcję informacyjną dla rodziców i lekarzy.
  W ramach Dnia Marzeń fundacja/oddział Szczecin zaprasza do udziału w grze miejskiej na terenie Jasnych Błoni i Parku Kasprowicza.

  Zgłoszenia przyjmowane są do 15.05 (w formularzu zgłoszeniowym podana jest błędna data 10.05) i pamiętajcie, że liczba miejsc jest ograniczona – maksimum 50 drużyn może wziąć udział w grze. Drużyna może liczyć od 3 do 5 osób i musi w niej znajdować się 1 dziecko w wieku od 0 do 18 lat.

  Formularz zgłoszeniowy można pobrać pod tym adresem:
  http://www.mammarzenie.org/…/…/04/zgłoszenie-gra-miejska.doc
  i po wypełnieniu odesłać go na maila szczecin@mammarzenie.org lub listem na adres podany w zgłoszeniu.

  Udział w grze jest bezpłatny, ale każda z drużyn będzie musiała zakupić kartkę wraz ze znaczkiem, ponieważ będzie to warunek zaliczenia jednej ze stacji.

  REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
  CEL IMPREZY
  1. Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o zdrowiu
  2. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu
  3. Promocja Fundacji Mam Marzenie
  4. Integracja społeczeństwa i rodziny
  ORGANIZATOR Fundacja Mam Marzenie oddział Szczecin
  TERMIN I MIEJSCE Gra miejska odbędzie 20 maja 2017 r. (sobota)
  • Biuro zawodów czynne od 9.30.
  • Start 10.00.
  • Koniec imprezy 15.00.
  Start i meta: Obok fontanny „Bartłomiejka” przy Urzędzie Miejskim.
  TRASA I DYSTANS
  Trasa obejmuje teren Jasnych Błoni, parku Kasprowicza oraz miejsca publiczne przyległe do tych terenów.
  Dystans wynosi około 3 km.
  WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Drużyny składają się z 3-5 osób i w każdej drużynie musi być przynajmniej jedno dziecko (wiek 0-18 roku życia) oraz jedna osoba dorosła (wiek powyżej 18 r. ż.).
  2. W wyjątkowych przypadkach można wnioskować o zwiększenie liczby osób. Decyzję podejmuje organizator.
  3. Udział w grze miejskiej jest bezpłatny.
  4. Warunkiem udziału w grze miejskiej będzie oświadczenie uczestnika, że stan jego zdrowia pozwala na udział w zawodach, oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób jakie mogą wystąpić w związku obecnością lub uczestnictwem uczestnika w imprezie.
  5. Dzieci biorące udział w grze miejskiej są pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
  6. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów co najmniej na 15 minut przed startem.
  7. Za drużynę zgłoszoną uważa się osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy.
  8. Ustalony został limit 50 drużyn.
  9. W momencie osiągnięcia limitu drużyn, możliwość rejestracji i uczestnictwa w zawodach pozostanie jedynie w gestii organizatora.
  10. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych uczestników.
  11. Pakiety startowe będą wydawane w dniu gry w Biurze zawodów.
  12. Uczestnicy muszą poruszać się po trasie gry i wykonywać zadania na wyznaczonych stacjach w swoich grupach. Za wykonane zadanie będzie przyznawany punkt.
  13. Aby ukończyć grę nie trzeba być obecnym na wszystkich jej stacjach. W przypadku braku czasu proponujemy zrezygnować z odwiedzenia jednej lub kilku stacji celem przybycia na metę na czas.
  14. Najpóźniej o godzinie 15.00 Drużyna powinna stawić się na mecie zdać Kartę Drużyny.
  15. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania zobowiązani są poruszać się pieszo. Ze względu na specyfikę Gry, organizatorzy zalecają stroje sportowe i wygodne obuwie.
  16. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play lub utrudniania gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Organizator ma prawo do wykluczenia go z gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
  ZGŁOSZENIA
  • Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres szczecin@mammarzenie.org
  • Jest możliwość zapisania się w dniu zawodów, jeśli nie zostanie wyczerpany limit miejsc.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Gra miejska odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  • Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas zawodów.
  • Organizator nie zapewnia toalety.
  • Organizator nie zapewnia przebieralni, szatni, depozytów.
  • Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników gry miejskiej zabrania się brania udziału w grze wraz z psem.
  • Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Uczestnicy poruszają się po mieście na swoją odpowiedzialność.
  • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
  • We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje organizator zawodów.
  • Wysyłając zgłoszenie uczestnicy akceptują niniejszy Regulamin.

  Szczegóły w wydarzeniu https://www.facebook.com/events/1918975374987655/permalink/1934528496765676/
  plakat

Newsletter

Dodaj wydarzenie

Wydarzenia