Polecamy

Namaluj maskotkę lodziarni Solony Karmel – Aleja Fontann / Konkurs

  Czołem Lodożercy!

  Solony Karmel – Aleja Fontann zaprasza do udziału w konkursie plastycznym, w którym do wygrania  wakacyjna porcja lodów i przez 71 dni jedz za darmo!

  REGULAMIN KONKURSU MALOWANIA MASKOTKI LODZIARNI SOLONY KARMEL

  Organizator konkursu:
  Konkurs jest organizowany przez lodziarnię Solony Karmel przy Alei Papieża Jana Pawła II 49, Szczecin
  Cele konkursu:
  Celem konkursu jest stworzenie oryginalnego rysunku maskotki lodziarni Solony Karmel. Nagrodą główną jest voucher na 71 gałek lodów do wykorzystania do 30.08.2024
  Temat konkursu:
  Uczestnicy proszeni są o namalowanie oryginalnej maskotki lodziarni Solony Karmel. Maskotka powinna być kreatywna, przyjazna i odzwierciedlać charakter lodziarni.
  Przesyłanie prac:
  a. Prace należy przysłać lub dostarczyć do punktu Solony Karmel Aleja Fontann w Szczecinie (al. Papieża Jana Pawła II 49) .
  b. Każdy uczestnik lub grupa może przesłać tylko jedną pracę.
  c. Termin nadsyłania prac upływa o północy 28 lutego 2024 r.
  Uczestnicy konkursu:
  W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 2 do 15 roku życia, zamieszkałe w Polsce (dalej: „Uczestnicy”). Konkursowa praca plastyczna musi być pracą własną Uczestnika. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może przesłać Organizatorowi tylko jedną pracę plastyczną.
  Ocena prac:
  a. Prace będą oceniane przez komisję konkursową złożoną z przedstawicieli lodziarni Solony Karmel.
  b. Oceniane będą kreatywność i oryginalność.
  Nagrody:
  a. Zwycięzca otrzyma wakacyjny zapas lodów Solony Karmel w postaci vouchera na 71 gałek lodów. Voucher można zrealizować jednorazowo lub podczas dowolnej liczby odwiedzin do 30.08.2024
  b. Wyniki zostaną ogłoszone na profilach Solonego Karmelu na w mediach społecznościowych na Facebooku 5 marca.
  Prawa autorskie:
  a. Przesłane prace stają się własnością lodziarni Solony Karmel.
  b. Lodziarnia Solony Karmel zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celach promocyjnych.
  Uczestnik biorący udział lub jego prawny opiekun przedkładając pracę konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu umieszczonych w karcie zgłoszenia dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z regulaminem, w celach informacji i promocji konkursu o promocji projektu w ramach, którego konkurs jest organizowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) dalej jako RODO.
  Postanowienia końcowe:
  a. Uczestnicy zgadzają się na przestrzeganie regulaminu konkursu.
  b. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia