Polecamy

Nabór uczestników do pracowni Pałacu Młodzieży oraz do Akademii Edukacji Przedszkolaka na rok szkolny 2018/2019

  Pałac Młodzieży (al. Piastów 7) informuje, że rekrutacja uczestników na zajęcia do pracowni oraz do Akademii Edukacji Przedszkolaka na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

  L.p. Rodzaj czynności Terminy
  1 Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach przez uczestników placówki. 23 kwietnia – 11 maja
  2 Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – weryfikacja deklaracji, obliczenie liczby wolnych miejsc. 14 – 18 maja
  3 Składanie przez rodziców wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie na zajęcia na wolne miejsca. 21 – 25 maja
  4 Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – rozpatrzenie wniosków, kwalifikacja uczestników do pracowni. 28 maja – 8 czerwca
  5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Podanie liczby wolnych miejsc w pracowniach. 11 czerwca
  6 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata (wniosek składa się do komisji rekrutacyjnej). do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  tj. 20 czerwca 2018 r.
  7 Odbiór uzasadnień komisji rekrutacyjnej. 12 – 21 czerwca
  8 Składanie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej wyrażonych w uzasadnieniu odmowy przyjęcia (odwołanie składa się do dyrektora placówki). do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
  tj. 20 – 28 czerwca
  9 Rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora, tj. do 05 lipca
  10 Aktualizacja wykazu wolnych miejsc 5 lipca
  11 Organizacja postępowania uzupełniającego
  (zgodnie z Regulaminem rekrutacji § 4 p.7)
  Zakończenie postępowania
  do 31 sierpnia 2018 r.
  • Deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach będzie można pobrać ze strony internetowej Pałacu Młodzieży lub w sekretariacie placówki od dnia 23 kwietnia 2018 r.
  • Wnioski o przyjęcie na zajęcia oraz plany zajęć na rok szkolny 2018/2019 będą dostępne na stronie internetowej i w sekretariacie od dnia 14 maja 2018 r.
  • Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie placówki w godzinach 8.00 – 18.00 (PN – CZW) i 9.00 – 17.00 (PT).
  • Przyjęcie na zajęcia w trakcie roku szkolnego na wolne miejsca odbywa się z pominięciem zasad rekrutacji. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki (Art. 130 ust. 2 Prawa Oświatowego).
  • Należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Pałacu – NABÓR DO PRACOWNI oraz w siedzibie placówki.
   źródło: www.palac.szczecin.pl

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia