Polecamy

Nabór do pracowni oraz do Akademii Edukacji Przedszkolaka w Pałacu Młodzieży na rok szkolny 2017/2018

  Pałac Młodzieży informuje, że  rekrutacja uczestników na zajęcia do pracowni oraz do Akademii Edukacji Przedszkolaka na nowy rok szkolny, odbędzie się według poniższego harmonogramu:
  18 kwietnia – 5 maja – Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach przez uczestników placówki.
  8 – 12 maja – Weryfikacja deklaracji (prace komisji rekrutacyjnej – obliczenie liczby wolnych miejsc).
  22 – 26 maja – Składanie przez rodziców wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie na zajęcia  na wolne miejsca.
  31 maja – 9 czerwca – Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – pierwszy etap rekrutacji. Weryfikacja wniosków i oświadczeń złożonych przez rodziców.
  14 czerwca – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Podanie liczby wolnych miejsc w pracowniach.
  14 – 18 sierpnia – Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie na zajęcia wraz z załącznikami.
  21 – 25 sierpnia – Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – drugi etap rekrutacji na wolne miejsca.
  28 sierpnia – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na wolne miejsca.
  Deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach będzie można pobrać ze strony internetowej Pałacu Młodzieży lub w sekretariacie placówki od dnia 18 kwietnia 2017 r.
  Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie placówki w godzinach 8.00 – 18.00 (PN – CZW)  i 8.00 – 17.00 (PT).
  Regulamin, druki i inne ważne informacje dotyczące rekrutacji na stornie Pałacu Młodzieży.

  źródło: www.palac.szczecin.pl

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia