Polecamy

Moja Mozaika – konkurs plastyczny

  Konkurs plastyczny „Moja mozaika” skierowany jest do dzieci w wieku do 15 roku życia.

  Temat mozaiki:

  – moje ukochane zwierzę
  – roślina
  – bohater bajkowy
  Wydarzenie konkursowe https://www.facebook.com/

  Szczegóły/regulamin:
  1. Organizatorami konkursu są:
  – szczecindladzieci.net.pl
  Mozaiki szczecińskie
  w-pracowni.pl
  2. Konkurs dla dzieci w wieku do 15 roku życia (dolnej granicy wieku nie ma), z województwa zachodniopomorskiego.
  3. Należy wykonać mozaikę na dowolnym podkładzie papierowym lub tekturowym o wymiarach nie mniejszych niż A4.
  4. Do wykonania mozaiki można użyć:
  – papier kolorowy;
  – gazetę;
  – bibułę itp.
  5. Wybierz jeden temat pracy:
  – moje ulubione zwierzę
  – roślina
  – bohater bajkowy
  Najmłodszym dzieciom dopuszczona jest pomoc rodziców przy tworzeniu rysunku mozaiki. Przy wyklejaniu nie pomagamy, niech to będzie samodzielna praca.
  6. Gotową pracę należy sfotografować i przesłać do 2.04.2020r. na adres kowalak@szczecindladzieci.net.pl
  Dodatkowo w wiadomości należy podać:
  – imię, nazwisko i wiek autora pracy;
  – co przedstawia mozaika (głównie chodzi o nazwy w przypadku, gdy dzieci wybiorą bohatera bajkowego)
  – imię i nazwisko jednego z rodziców/opiekunów;
  – treść zgody
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu „Moja Mozaika” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Jolanta Kowalak Wachlarz Pomysłów NIP 852-148-10-70, Szczecin.
  Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostaną zebrane.
  Ponadto oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.
  7. Organizatorzy wybiorą trzy prace.
  Nagrodą dla autorów tych prac oraz ich rodziców/opiekunów, będzie wspólna wycieczka po szczecińskich mozaikach.
  8. Swoją pracę wybiorą również czytelnicy, głosując za pomocą polubień w wydarzeniu na facebooku. Głosowanie odbędzie się w osobnym poście, w dniach od 2 – 7.04.2020r.
  Autorzy prac w trakcie głosowania nie będą ujawniani, poznamy ich dopiero po ogłoszeniu wyników.
  9. Nagrodą dla autora pracy, która otrzyma najwięcej polubień, będzie udział w warsztatach plastycznych w w-pracowni.pl.
  10. Ogłoszenie wyników 8.04.2020r.
  11. Nagrody będzie można odebrać/zrealizować najpóźniej do września 2020r. W wyjątkowych sytuacjach, istnieje możliwość przesunięcia daty realizacji spaceru i warsztatów. Szczegóły będą uzgadniane indywidualnie.
  12. Przewidziane są nagrody niespodzianki od szczecindladzieci.net.pl.
  13. Zdjęcia prac zostają własnością organizatora.
  14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie i zmian terminu realizacji odbioru nagród.

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia