Polecamy

Miejski Plac Zabaw (13.07 – 30.08.2015)

  Fundacja Las Sztuki zaprasza na Miejski Plac Zabaw – twórcze działania w przestrzeni miejskiej, wykorzystujące takie dziedziny sztuki jak teatr i performance. Dzieci będą miały okazję wziąć udział w pięciodniowych, aktywnych warsztatach teatralno – plastycznych, zakończonych wspólną grą miejską. Do gry zaproszeni zostaną bliscy i znajomi uczestników warsztatów, a także osoby z zewnątrz.
  W ramach miejskiego placu odbędą się również działania performatywne  poprowadzone przez artystę Oskara Chmiołę. Prowadzący zaprosi młodych uczestników na wycieczkę krajoznawczą, podczas której opowie o zabytkach Szczecina poprzez performance, a także zaprosi do zabaw z tekstem.
  Prowadzący warsztaty: Magdalena Gardas, Agata Grzybowska, Karolina Sabat oraz Oskar Chmioła.
  Dzieciaki na trzepaki! – warsztaty plastyczno – teatralne  w formie półkolonii,  zakończone grą miejską:
  13 – 17.07., godz. 9.00 – 15.00 (wiek uczestników: 8 – 12 lat)
  18.07. godz. 13.00 – gra miejska (uczestnicy warsztatów ich znajomi, rodzina, osoby z zewnątrz).
  Turystyka performerska – wycieczka krajoznawcza 23.08., godz. 12.00, uczestnicy: dzieci, młodzież, dorośli.
  Hipertekst 30.08., godz. 12.00, uczestnicy:  8 – 12 lat, dorośli.
  Zapisy: tworzesie@gmail.com, w tytule wiadomości należy podać  nazwę warsztatu.

Newsletter

Dodaj wydarzenie

Wydarzenia