Polecamy

Mały Karateka

    Mały Karateka jest to program zajęć ruchowych z elementami karate dla przedszkoli i klas zerowych, specjalnie dostosowany do wieku i możliwości psychofizycznych małych uczestników.
    Inspiracją do stworzenia programu posłużyły trzy rzeczy:
    – świadomość, że odpowiednio przeprowadzony trening karate jest skutecznym narzędziem do wspomagania prawidłowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym;
    – przekonanie, że ćwiczenia karate wzbogacają, urozmaicają i uzupełniają zwykłe zajęcia ruchowe w przedszkolach i klasach zerowych;
    – wiedza, że okres przedszkolny jest odpowiednim momentem w rozwoju psychofizycznym dziecka w którym z korzyścią dla ćwiczącego można wprowadzać elementy karate do zajęć ogólnorozwojowych.

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia