Polecamy

Legendy o ulicy Tkackiej – konkurs familijny!

  Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin zaprasza do udziału w konkursie familijnym „Legendy o ulicy Tkackiej”.
  Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców: napiszcie legendę o ulicy Tkackiej.
  Termin nadsyłania prac: do 05 kwietnia 2020r.

  Stare Miasto w Szczecinie jest pełne zakamarków, uroków i tajemnic. Każda ulica jest tak stara, że aż nie pamięta, co mogło się na niej wydarzyć 50, 100, 300, 500 lat temu.

  Tak jest z ulicą Tkacką: nawet najlepsi szczecińscy Legendziarze nie wiedzą, jakie niezwykłe historie skrywa ta jedna
  z najstarszych ulic w mieście.

  Z tego powodu potrzebujemy pomocy i ogłaszamy konkurs na napisanie legendy związanej z ulicą Tkacką. Jesteśmy przekonani, że szczecińskie dzieci najlepiej wiedzą, jakie to czary czy tajemnicze lub dziwne wydarzenia mogły mieć dawno temu miejsce na tej pięknej ulicy. Ich rodzice też zapewne mają coś w tej sprawie do napisania.

  W jury konkursu będzie zasiadał między innymi szczeciński Legendziarz! (https://www.facebook.com/Legendziarz)

  Czekamy pod adresem tkackazatka@gmail.com do 5 kwietnia 2020r.

  Szczegóły konkursu w Regulaminie:
  http://rowerowy.szczecin.pl/REGULAMIN.pdf

  ZASADY:
  1. Napisz opowiadanie legendę o ulicy Tkackiej w Szczecinie

  2. Do 05 kwietnia prześlij pracę na adres tkackazatka@gmail.com

  3. Masz szansę na nagrodę za najlepszą pracę w jednej z trzech kategorii wiekowych:
  a) klasy 1-3
  b) klasy 4-6
  c) klasy 7-8

  Tematyka opowiadania jest dowolna z zastrzeżeniem, że treść powinna odnosić się do ulicy Tkackiej, na przykład do jej nazwy, historii, konkretnego, istniejącego lub nie, miejsca, obiektu na ulicy Tkackiej.

  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs ma charakter familijny i edukacyjny, w tworzeniu prac konkursowych mogą pomagać dzieciom rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia