Polecamy

Konkurs plastyczny „Widokówka z wakacji”.

  Zapraszam dzieci w wieku od 5 do 12 lat do udziału w konkursie plastycznym „Widokówka z wakacji”.
  Zadaniem dzieci jest wykonanie widokówki (rysunku) przedstawiającej miejsce, które dziecko poznało w trakcie tegorocznych wakacji. Nie ważne, czy dziecko wyjeżdżało, czy spędzało wakacje w rodzinnym mieście. Najważniejsze, aby na widokówce przedstawiło miejsce, w którym miło spędziło czas, przeżyło przygodę, poznało nowych przyjaciół albo takie, które jest tak wyjątkowe, że chciałoby je pokazać innym dzieciom.

  Konkurs skierowany jest do dzieci ze Szczecina (dzieci mieszkające w gminach ościennych mogą wziąć udział w konkursie, jednak proszę pamiętać, że nagrody nie są wysyłane).

  Widokówkę – rysunek należy wykonać dowolną techniką plastyczną, w formacie A5.
  Prace należy przesłać do dnia 10.09.22r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres
  Jolanta Kowalak „konkurs”
  skrytka pocztowa nr 124
  70-916 Szczecin 6
  lub
  dostarczyć do siedziby Małego Inżyniera (po uzgodnieniu telefonicznym 534 149 966)
  Praca musi być podpisana:
  imię i nazwisko autora, wiek, dane kontaktowe do rodzica/opiekuna (adres email i nr tel.).
  Do pracy konkursowej należy załączyć oświadczenie (*załącznik) podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie (zdjęć) prac do publikacji na stronie organizatora i fundatorów nagród.
  Dzieci biorą udział w konkursie za zgodą opiekunów. Dane osobowe uczestników konkursu wykorzystane będą wyłącznie do ogłoszenia wyników.

  Nagrodzone zostaną najciekawsze i najbardziej kreatywne prace. Wyniki ogłoszone zostaną 16.09.2022r. na stronie szczecindladzieci.net.pl.
  Odbiór nagród zostanie ustalony drogą elektroniczną.
  Nagrodami w konkursie są pojedyncze wejściówki na warsztaty w Małym Inżynierze, materiały plastyczne ufundowane przez AKUME Akademia Umiejętności Edu i szczecindladzieci.net.pl.

  *załącznik do pobrania – oświadczenie

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia