Polecamy

Konkurs plastyczny „Kartka z życzeniami na Dzień Dziecka”

  Zapraszam dzieci w wieku od 5 do 12 lat do udziału w konkursie plastycznym „Kartka z życzeniami na Dzień Dziecka”.
  Konkurs skierowany jest do dzieci ze Szczecina (dzieci mieszkające w gminach ościennych mogą wziąć udział jednak proszę pamiętać, że nagród nie wysyałam).
  Zadaniem dzieci jest zrobić kartkę, którą chciałyby wysłać innym dzieciom z okazji Dnia Dziecka!

  Pracę konkursową należy wykonać w formacie A5 lub A4, dowolną techniką plastyczną.
  Do 30 maja 2017 r. na adres blog@szczecindladzieci.net.pl należy przesłać zdjęcie pracy (z danymi dziecka: imię, nazwisko i wiek).
  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie (zdjęć) prac do publikacji na stronie szczecindladzieci.net.pl i profilu na facebooku.
  Dzieci biorą udział w konkursie za zgodą opiekunów.
  Dane osobowe uczestników konkursu wykorzystane będą wyłącznie do ogłoszenia wyników.

  Nagrodzone zostaną najciekawsze i najbardziej kreatywne prace. Wyniki ogłoszone zostaną 31.05.2017r. Nagrody nie będą wysyłane, odbiór zostanie ustalony drogą elektroniczną.
  Nagrodami w konkursie są podwójne wejściówki do Opery na Zamku na spektakl „Historia najmniej prawdopodobna” i książki ufundowane przez wydawnictwo BIS  „Marcelka i czterolistna koniczynka” Marcin Pałasz, „Cukierki” Renata Piątkowska, „Ala Baba i dwóch rozbójników” Joanna Wachowiak i nowe wydanie książki  Moniki Wilczyńskiej „Zamkowe opowieści duszka Bogusia” od szczecindladzieci.net.pl.

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia