Polecamy

IX Szczeciński Konkurs na Bombkę Bożonarodzeniową „Bombka Pełna Miłości”.

  Zapraszam dzieci do wzięcia udziału w IX Szczecińskim Konkursie na Bombkę Bożonarodzeniową „Bombka Pełna Miłości”.
  Dzieci chcące wziąć udział w konkursie, powinny wykonać bombkę (ozdobę choinkową) dowolną techniką plastyczną. Wielkość i waga bombki muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince, każda bombka winna posiadać zawieszkę. Prace należy dostarczyć do 28.11.21r. Konkurs skierowany jest do dzieci (4-12lat) ze Szczecina.  Szczegóły w regulaminie.
  Najbardziej kreatywne i twórcze prace zostaną nagrodzone. Zdradzę, że w poprzednich edycjach nagradzane były wszystkie dzieci, gdyż wszystkie bombki były przepiękne!

  Dlaczego „Bombka Pełna Miłości”?
  Dlatego, że od pierwszej edycji prace konkursowe przekazywane są na cele charytatywne! Bombki będzie można nabyć za dobrowolny datek do puszki. W tym roku będziemy zbierać pieniążki dla dwumiesięcznego Filipka Zeniuka,  który ma ciężką i złożoną wadę serca oraz bardzo rzadką delecję obejmującą gen ASH1L. Informację o Filipku znajdziecie na https://www.fundacjaespero.org/dt_team/filip-zeniuk/.
  Bombki będzie można nabyć (za dowolny datek na rzecz Filipka) w trakcie wydarzenia „Gwiazdka nad Łasztownią” w Starej Rzeźni (ul. T. Wendy 14), dnia 5.12. w godz. 17.00-19.00.

  Przed oddaniem/wysłaniem pracy proszę zapoznać się z regulaminem!

  Nagrody dla uczestników fundują:
  – organizator szczecindladzieci.net.pl
  Akademia Bystrzak Szczecin
  Akademia Umiejętności Edu
  Lodziarnia Loduffka
  Stolarz Michał
  Mały Inżynier
  Zapraszam gorąco inne firmy do grona fundatorów nagród (kontakt: kowalak@szczecindladzieci.net.pl).

  Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest strona  „Szczecin dla dzieci”.
  2. Konkurs skierowany jest do dzieci ze Szczecina w wieku od 4 do 12 lat.
  3. Termin dostarczania prac upływa  28.11.2021r. (włącznie).
  4. Prace można zostawiać w godzinach pracy wymienionych placówek:
  Akademia Bystrzak ul. Duńska 67a/1 (środa-piątek 10:00-19:00)
  Lodziarnia Loduffka Ryneczek Pogodno ul. Reymonta 3 pawilon 76
  Twórcza Cytrynka ul. Rayskiego 1 (pon-pt. w godz. 15.00-18.00, zawsze można się upewnić czy ktoś jest, nr. tel. 
  502 701 637)
  Mały Inżynier ul. Chodkiewicza 7/4 (w poniedziałki 16:30-19:45; w środy 17:00-19:00; w czwartki 17:00-18:30; w soboty 9:00-11:00)

  lub
  wysłać pocztą na adres:
  Jolanta Kowalak
  Szczecin dla dzieci „Konkurs”
  skr. Poczt. Nr 124
  70-916 Szczecin 6

  w terminie do 28.11.2021r. (włącznie), .
  5. Bombka/ozdoba choinkowa zgłoszona do konkursu winna spełniać następujące warunki:
  – wielkość i waga muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince;
  – powinna posiadać zawieszkę;
  – do bombki/ozdoby choinkowej należy dołączyć kartkę, tak, abym mogła ją odczepić; karta powinna zawierać informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, numer telefonu opiekuna lub adres e-mail i zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i opiekuna. Dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie w celach związanych z konkursem (m.in. ogłoszenie wyników).
  Prace nie posiadające wymaganych danych i zgody nie będą brały udziału w konkursie.
  6. W przypadku prac grup przedszkolnych, świetlicowych itp., należy dodatkowo dołączyć dane i kontakt do opiekuna grupy, listę dzieci robiących bombki, zgody od rodziców.
  7. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko, dowolną techniką plastyczną, z bombki nie mogą odpadać żadne elementy .
  8. Ze względu na charakter konkursu, dziecko może wykonać więcej niż jedną bombkę/ozdobę choinkową.
  9.  Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu i przekazane zostaną na cel charytatywny.
  10. Na uczestników konkursu czekają nagrody (książki, gry, artykuły plastyczne, wejściówki na warsztaty)
  11. Ogłoszenie wyników 3.12.2021r. Informacje o nagrodach i miejscu odbioru zostaną przesłane drogą elektroniczną.
  12. Dostarczenie pracy „bombki” na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i wyrażeniem zgody na przekazanie ozdoby na cel charytatywny.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach informacje pojawiać się będą na stronie www.szczecindladzieci.net.pl.

  Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych – uczestników konkursu jest Jolanta Kowalak, administrator strony szczecindladzieci.net.pl, Wachlarz Pomysłów NIP 852-148-10-70, Szczecin
  2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą do celów organizacji i przeprowadzenia konkursu.
  3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
  – Z wyłączeniem podania na stronie szczecindladzieci.net.pl (z imienia i nazwiska, w przypadku grup nazwy szkoły, przedszkola) dzieci nagrodzonych
  6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
  7. Zbierane dane:
  – imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nr szkoły, przedszkola;
  – imię i nazwisko rodzica/opiekuna/nauczyciela, adres email, nr. tel.
  8. Opiekun uczestnika konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych.

  Wzór zgody:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu „Bombka Pełna Miłości” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Jolanta Kowalak Wachlarz Pomysłów NIP 852-148-10-70, Szczecin.
  Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostaną zebrane.
  Ponadto oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.
  listopad 2021r.

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia