Polecamy

IX Kiermasz Książki Przeczytanej (9.05.2015 r.)

  Zapraszamy na kolejny Kiermasz Książki Przeczytanej, który odbędzie się w sobotę, 9 maja w godz. 10:00 – 13:00 w Teatrze Lalek Pleciuga. Jak zawsze oferta  kiermaszu będzie obejmować książki dla dorosłych i dla dzieci. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Jednak aby przyjść na kiermasz ze swoimi książkami, należy wysłać zgłoszenie na adres: kiermasz@szczecinczyta.pl do 26 kwietnia b.r. z dopiskiem „Zgłoszenie na IX Kiermasz”.
  Przed zgłoszeniem swojego udziału, prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Kiermaszu, ponieważ zawiera kilka istotnych zmian.
  Regulamin:
  1. Organizatorami Kiermaszu Książki są: portal SzczecinCzyta.pl, Szczecindladzieci.net.pl, Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie
  2. Kiermasz odbędzie się w sobotę, 9 maja 2015 r., w godz. 10:00 – 13.00
  3. Miejsce: Teatr Lalek Pleciuga (pl. Teatralny 1), Szczecin.
  4. Celem Kiermaszu jest promocja czytelnictwa, wymiana i sprzedaż książek używanych.
  5. W Kiermaszu mogą brać udział: dzieci (pod opieką rodziców, lub opiekunów), młodzież i dorośli.
  6. Książki można wymieniać lub sprzedawać, lecz cena nie powinna przekraczać 50% ich wartości.
  7. Książki przeznaczone do sprzedaży lub wymiany nie mogą być zniszczone.
  8. Dopuszczalna jest sprzedaż lub wymiana audiobooków.
  9. Niedopuszczalna jest sprzedaż innych artykułów i przedmiotów, takich m.in. jak: gry, płyty z bajkami do oglądania, zabawki tp.
  10. Aby wziąć udział w kiermaszu i mieć zapewnione miejsce na swoje książki, należy przesłać zgłoszenie na adres: kiermasz@SzczecinCzyta.pl do dnia 26 kwietnia 2015 r., w temacie e-mail prosimy wpisać: zgłoszenie na IX kiermasz.
  a) ze względu na duże zainteresowanie kiermaszem, jednemu wystawcy przysługuje pół stolika
  b) dopuszczalne jest posiadanie kartonów na książki, które można wystawiać w okolicach stolika, jednak w taki sposób, aby nie przeszkadzały innym uczestnikom kiermaszu, i nie zagrażały bezpiecznemu poruszaniu się między stoiskami
  c) wystawca może mieć na swoim stoisku maksymalnie 70 książek
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Kiermaszu w przypadku większej ilości zgłoszeń, niż przewidywana ilość miejsc.
  12. Zgłoszenie powinno zawierać:
  – imię i nazwisko
  – ilość książek (w przybliżeniu)
  – adnotację „zapoznałem się z regulaminem”
  13. Samo wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapewnieniem stoiska na Kiermaszu.
  a) zgłaszający otrzymają e -mail zwrotny od organizatorów, potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.
  b) o rezygnacji z udziału w kiermaszu należy poinformować organizatorów, wysyłając e-mail na adres: kiermasz@szczecinczyta.pl
  14.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże i szkody powstałe na książkach należących do wystawcy.
  15. Uczestnicy kiermaszu zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i utrzymania porządku wokół swojego stoiska.
  16. Każdy uczestnik otrzyma drogą e-mailową informację o numerze stoiska, które zostało mu przydzielone.
  17. W dniu kiermaszu, uczestnik powinien stawić się ok. 30 – 15 minut przed rozpoczęciem imprezy, w celu przygotowania swojego stoiska i nie powinien opuszczać kiermaszu przed jego zakończeniem (wyjątkiem są osoby, które wymieniły lub sprzedały swoje wszystkie tytuły).
  18. Dane osobowe podane w zgłoszeniu służą Organizatorom wyłącznie do celów związanych z przygotowaniem Kiermaszu.
  19. Udział w kiermaszu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników w trakcie robienia fotorelacji z kiermaszu przez organizatorów.
  19. Zgłoszenie uczestnictwa w Kiermaszu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  20. UDZIAŁ W KIERMASZU JEST BEZPŁATNY

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia