Polecamy

IV Szczeciński Konkurs na Bombkę Bożonarodzeniową „Bombka Pełna Miłości”

  Zapraszam dzieci ze Szczecina, do wzięcia udziału w IV Szczecińskim Konkursie na Bombkę Bożonarodzeniową „Bombka Pełna Miłości”.
  Dlaczego „Bombka Pełna Miłości”? Dlatego, że od pierwszej edycji prace konkursowe zostają przekazywane na cel charytatywny.
  W tym roku powtórzymy zbiórkę na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”. Bombki sprzedawane będą w trakcie Targów Świątecznych w Azoty Arena w dniach 17 – 18 grudnia 2016r.
  Dzieci chcące wziąć udział w konkursie, powinny wykonać bombkę (ozdobę choinkową) dowolną techniką plastyczną. Najbardziej kreatywne i twórcze prace zostaną nagrodzone. (Prace są zawsze tak piękne, że w poprzednich konkursach nagradzane były wszystkie dzieci! I wierzę, że w tym roku nie będzie inaczej.)
  Prace można zostawiać w Cafe Niebko (ul. Niemierzyńska 18A), Manufaktura Twórcza Cytrynka (ul. Rayskiego 1), Kluboksięgarnia Kulturka (ul. Modra 118) w terminie do 4.12.2016r. (włącznie), w godzinach pracy wymienionych placówek.
  Ogłoszenie nagrodzonych prac 11 grudnia 2016r.

  Regulamin konkursu:
  1. Organizatorem konkursu jest strona  „Szczecin dla dzieci”.
  2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 12 lat.
  3. Termin dostarczania prac upływa dnia 4.12.2016r. (włącznie). Prace należy zostawiać w Cafe Niebko (ul. Niemierzyńska 18A), Manufaktura Twórcza Cytrynka (ul. Rayskiego 1), Kluboksięgarnia Kulturka (ul. Modra 118) w godzinach pracy wymienionych placówek.
  4. Bombka/ozdoba choinkowa zgłoszona do konkursu winna spełniać następujące warunki:
  – wielkość i waga muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince,
  – powinna posiadać zawieszkę,
  – do bombki/ozdoby choinkowej należy dołączyć kartkę zawierającą informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, numer telefonu opiekuna lub adres e-mail.
  Prace nie posiadające wymaganych danych nie będą brały udziału w konkursie.
  5. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko, dowolną techniką plastyczną.
  6. Ze względu na charakter konkursu, dziecko może wykonać więcej niż jedną bombkę/ozdobę choinkową.
  7.  Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu i przekazane zostaną na cel charytatywny.
  8. Bombki/ozdoby choinkowe będą sprzedawane (za dobrowolny datek) w trakcie Targów Świątecznych w Azoty Arena w dniach 17 – 18.12.2016r. na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”.
  9. Na uczestników konkursu czekają nagrody m. in. wejściówki na warsztaty plastyczne, książki, upominki, zabawki (lista nagrodzonych prac zależy od ilości nagród jakie wpłyną od sponsorów).
  10. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. Odbiór nagród osobisty w trakcie trwania Targów Świątecznych w Azoty Arena. Nagrody nie odebrane w wyznaczonym terminie przepadają.
  11. Dostarczenie pracy „bombki” na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i wyrażeniem zgody na przekazanie jej na cel charytatywny.
  12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach informacje pojawiać się będą na stronie www.szczecindladzieci.net.pl.

  Sponsorzy nagród:

  tworcza4-1kulturkar_robótkowoHopSiup_logo_ss
   
  top  fifiland

Newsletter

Dodaj wydarzenie

Wydarzenia