Polecamy

Integracyjne Aktywne Przedszkole i Żłobek Kogut na Prawobrzeżu

  logo-105x150newIntegracyjne Aktywne Przedszkole i Żłobek Kogut na Prawobrzeżu

  Bezpłatna opieka, nowoczesna sala Integracji Sensorycznej, doświadczeni pedagodzy i rehabilitanci – to wszystko dla dzieci z Aktywnego Przedszkola Kogut przy ul. Nałkowskiej.

  Przedszkole zostało uruchomione wiosną jako druga po żłobku placówka Kogut w Szczecinie, obie znajdują się przy ulicy Nałkowskiej. – Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zarówno w żłobku jak i w przedszkolu dzieci mają zapewnioną bezpłatną opiekę przez pierwszy rok trwania projektu, czyli do końca marca 2019 (rodzice pokrywają jedynie koszty wyżywienia), natomiast dla dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności opieka i zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne pozostaną bezpłatne przez cały okres pobytu w przedszkolu – mówi Magdalena Szycko, dyrektor placówki.

  Niewielkie grupy pozwalają nauczycielom obserwować dzieci na bieżąco i tak dobierać metody pracy, aby w jak najlepszy sposób pomóc dziecku przezwyciężać trudności i jednocześnie rozwijać jego mocne strony i naturalne predyspozycje. Możliwość integracji, współpraca pomiędzy dziećmi i wzajemna pomoc sprawiają, że dzieci od początku uczą się akceptacji i tolerancji. Jako przedszkole integracyjne, Kogut realizuje także indywidualny program rozwojowo – terapeutyczny dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub rozwijających się w sposób nieharmonijny, u których rodzice zauważają trudności w niektórych obszarach. Każde dziecko po przyjęciu do przedszkola objęte jest diagnozą, podczas której sprawdzany jest jego rozwój umysłowy, fizyczny i emocjonalny. Na podstawie diagnozy oraz orzeczenia o kształceniu specjalnym specjaliści Koguta przygotowują indywidualny program wspierający rozwój podopiecznego.

  Kogut znany jest z przestronnych sal zabaw i pełnej ciepła, wykwalifikowanej
  i zaangażowanej kadry pedagogicznej. Oprócz nauczycieli w Kogucie pracuje logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, a także, w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, inni specjaliści i terapeuci. Przedszkole jest wyposażone w nowoczesną salę Integracji Sensorycznej, która umożliwia wszechstronny rozwój motoryczny i rehabilitację dzieci. Jak podkreśla dyrektor Koguta, jednym z istotnych punktów koncepcji pracy przedszkola jest edukacja międzykulturowa nastawiona na wzajemne poznanie, zrozumienie odmienności kulturowych, głównie polsko – ukraińskich (do placówki uczęszczają dzieci z Ukrainy), ale nie tylko. Zadaniem przedszkola jest stworzyć dzieciom możliwości poznawania różnorodności kulturowych, by w konsekwencji swych działań edukacyjnych wytworzyć u wychowanków kompetencje kulturowe i przygotowywać je do odbioru odmienności w różnej postaci.
  – Nasze przedszkole pracuje metodą projektów, uwzględniając w codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej elementy Planu Daltońskiego i Oceniania Kształtującego. Niezwykle ważnym dla nas jest to, żeby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wyrażania siebie poprzez różnorodne działania. – Wyjaśnia Magdalena Szycko.

  Ponadto standardem w programie przedszkolnym są rozwijające zajęcia ruchowo
  – edukacyjne, takie jak rytmika czy język angielski, a także zajęcia prowadzone według nowoczesnych metod aktywizujących, dzięki którym dzieci poznają świat wszystkimi zmysłami, rozwijają swoją kreatywność, nabywają sprawności i pewności siebie w różnych sytuacjach, są otwarte nie tylko na nowe zabawy, ale i nowe smaki. Dzieci w Kogucie chętnie jedzą warzywa i owoce. Co ważne, kuchnia w placówce jest dostosowana do indywidualnych potrzeb żywieniowych zależnych od wieku czy wynikających z alergii i nietolerancji pokarmowych.

  Jak zapisać dziecko do Koguta?

  W Kogucie funkcjonują 3 grupy przedszkolne maksymalnie po 16 dzieci w grupie. Do przedszkola przyjmowane są głównie dzieci 3 i 4-letnie, ale jest możliwość zapisania dziecka w wieku 2,5 lat, a do żłobka dzieci od 1-go roku życia. Zainteresowani rodzice mogą dzwonić bezpośrednio pod numer telefonu 504 40 40 80. Informacje na temat Aktywnego Przedszkola i Żłobka Kogut można znaleźć na stronie www.przedszkolekogut.pl i na Facebooku: facebook.com/przedszkolekogutszczecin/.

  Więcej o marce Aktywne Przedszkole i Żłobek Kogut
  Aktywne Przedszkole i Żłobek Kogut w Szczecinie jest jedną z kilku w Polsce integracyjną placówką. Pierwszy żłobek Kogut powstał w Świnoujściu w 2007 roku, a dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE uruchomiono przedszkola i żłobki kolejno w Poznaniu, Szczecinie i Bytomiu. Oryginalny program dydaktyczny, doświadczona kadra i przyjazny wystrój wraz z profesjonalnym wyposażeniem rehabilitacyjnym sprawiają, że Aktywne Przedszkole i Żłobek Kogut cieszy się wysokim zaufaniem wśród rodziców i wpisuje się na stałe jako wartościowe miejsce na mapie polskich placówek edukacyjno – rozwojowych dla najmłodszych.

   

  Więcej informacji na temat Przedszkola udziela:
  Magdalena Szycko
  Tel. 504 40 40 80
  m.szycko@fortwielgowo.pl
  http://przedszkolekogut.pl/
  facebook.com/przedszkolekogutszczecin/

  grafika kogut

Newsletter


Widget not in any sidebars
Dodaj wydarzenie

Wydarzenia