Polecamy

Ekonomia znów na topie!

  AMEJuż 7 września br. ruszają zapisy na kolejną edycję Akademii Młodego Ekonomisty. Zapraszamy do siedmiu ośrodków akademickich: Warszawy, Białegostoku, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina, a także Wrocławia. Patronat honorowy nad AME sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

  Akademia Młodego Ekonomisty to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej organizowany od dziewięciu lat. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachęcanie jej do bliższego zainteresowania się zagadnieniami ekonomicznymi. AME jest siostrzanym programem Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

  „Znaczenie wiedzy finansowej we współczesnym świecie zwiększa się, dlatego konieczna jest edukacja ekonomiczna od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, a także umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych.
  Są to kompetencje, które powinniśmy rozwijać u gimnazjalistów” – mówi dr Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji.

  Zajęcia w ramach Akademii Młodego Ekonomisty odbywają się w siedmiu ośrodkach akademickich:
  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu oraz na Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Łódzkim, a także Uniwersytecie Szczecińskim, Semestr zajęć składa się z sześciu spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Spotkania AME mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment (nauka poprzez zabawę). Pierwsza część – teoretyczna (wykłady) – prowadzona jest przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów współpracujących z Fundacją. W drugiej części – praktycznej – każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. W nadchodzącej edycji przewidziano zajęcia z zakresu zarządzania projektami, wahań koniunktury gospodarczej, finansowania działalności przedsiębiorstwa, a także autoprezentacji.

  Akademicki charakter nadaje projektowi nie tylko fakt, że zajęcia odbywają się w siedmiu publicznych uczelniach, ale także to, że każdy młody student otrzymuje indeks, w którym jest odnotowywana jego obecność wykładach. Uczestnicy, którzy na ostatnich zajęciach przystąpią do rozwiązywania testu wiedzy ekonomicznej, mają szanse na zdobycie atrakcyjnych nagród i otrzymanie dyplomu laureata AME. Zaliczenie semestru uzyskują wszyscy studenci, który wezmą udział w co najmniej czterech spotkaniach.

  Dodatkową wartością projektu są równoległe zajęcia dla rodziców i opiekunów młodzieży.
  Ich tematyka dotyczy w dużej mierze wychowania i kształtowania kompetencji społecznych oraz postaw przedsiębiorczych u młodzieży.

  Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu Akademii Młodego Ekonomisty, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na stronie www.gimversity.pl.

Newsletter

Dodaj wydarzenie

Wydarzenia