Polecamy

Architektura i muzyka „FEEL HARMONIA” – warsztaty dla dzieci (18 – 19.10.2014)

    Planowane są dwa warsztaty:
    W pierwszym – podążymy za inspiracją projektantów szczecińskiej filharmonii – potraktowanie instrumentów muzycznych jako punktu wyjścia do formy, następnie przetransponowanie idei na formę budynku – najpierw w postaci szkiców, a potem w budowie modelu. W ten sposób przybliżymy dzieciom mechanizm transformacji inspiracji na realny projekt.
    W drugim – po przedstawieniu budowy form muzycznych oraz wysłuchaniu utworów muzycznych, zadaniem będzie zapis tych form za pomocą modeli przestrzennych. Innymi słowy przypisanie poszczególnym formom zawartym w utworze muzycznym, form bryłowych i odzwierciedlenie ich w modelu.
    Zgłoszenia do warsztatów przyjmowane są pod numerami telefonów: Edyta Waszak 517 309 265, Aleksandra Rus 503 774 258 oraz pod adresem: kodakids@gmail.com

    źródło: westival.pl

Newsletter

Dodaj wydarzenie

Wydarzenia