Baza firm
Baza firm

Książki dla dzieci

PATRONAT

Współpraca

Zapisz się do naszego newslettera

Konkurs na plakat

Lubicie Czerwonego Kapturka? Zaprojektujcie plakat do przedstawienia!

Regulamin konkursu na projekt plakatu
przedstawienia „Czerwony Kapturek”
I. Organizator
Teatr Lalek „Pleciuga”, we współpracy z Książnicą Pomorską w Szczecinie
II. Cele konkursu
1. Rozwijanie wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży.
2. Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży wobec sztuki teatralnej
i plastycznej.
3. Popularyzacja twórczości autorów najlepszych prac.
III. Tematyka konkursu
1. Wykonanie pracy – projektu plakatu do przedstawienia „Czerwony Kapturek”, którego premiera odbędzie się w maju 2018 roku w Teatrze Lalek „Pleciuga”.
2. Plakat powinien nawiązywać do treści bajki.
IV. Czas trwania konkursu
Od 15 lutego do 31 marca 2018 roku.
V. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
2. Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika – bez liternictwa.
3. Format prac – A3 lub A4.
4. Opis prac na odwrocie: imię i nazwisko autora, numer telefonu do kontaktu z osobą reprezentującą autora oraz jej imię i nazwisko.
5. Prace należy przesłać lub przynieść osobiście w terminie do 31 marca 2018 pod adres:
    Teatr Lalek „Pleciuga”
    Dział Edukacji, Magdalena Bogusławska
    pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin
    z dopiskiem: Konkurs na plakat do spektaklu „Czerwony Kapturek”
VI. Ocena prac
Jury złożone z wybranych twórców realizujących przedstawienie „Czerwony Kapturek”
i pracowników Teatru Lalek „Pleciuga” dokona wyboru najlepszej pracy oraz przyzna wyróżnienia.
VII. Nagrody
Najlepsza praca zostanie wykorzystana jako projekt plakatu przedstawienia „Czerwony Kapturek” w reżyserii Waldemara Wolańskiego (premiera maj 2018).
Uwagi:
- wystawa nagrodzonej oraz wyróżnionych prac zostanie przygotowana i udostępniona  widzom w dniu premiery;
- wybrane prace zostaną wydrukowane w gazetce teatralnej „GABIT”.
- prace niezgodne z regulaminem nie zostaną ocenione;
- prace nie będą zwracane;
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do eksponowania prac na wystawach lub do wykorzystania ich w inny sposób.

źródło: pleciuga.pl

Comments are closed.

Copyright © 2018 Szczecin dla dzieci, Atrakcje, Imprezy, Urodziny, Wydarzenia, dla dzieci, miejsca, informacje dla rodziców, Szczecin - All Rights Reserved
Powered by WordPress & Atahualpa
Grafika: axiommedia.pl